Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Budgetpropositionen
Budgetpropositionen för 2022 utfärdad

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2021 11.20
Pressmeddelande
Budget 2022

Statsrådet överlämnade regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen.

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro. Det centrala innehållet i propositionen har sammanfattats i Budgetöversikten.

Mer information:

Sami Yläoutinen, Budgetchef, tfn 02955 30320, sami.ylaoutinen (at) gov.fi 

Annika Klimenko, budgetråd, biträdande budgetchef, tfn 02955 30180, annika.klimenko(at) gov.fi

Back to top