Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Sote-ministerit: Koronarajoituksiin esitetään kevennyksiä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2021 15.41
Tiedote 178/2021

Ministeriryhmä esittää ravitsemisliikkeiden ja leviämisvaiheen sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien rajoituksiin kevennyksiä. Hallituksen sote-ministeriryhmä keskusteli Suomen koronatilanteesta ja rajoituksista 22. kesäkuuta. Päätökset ravitsemisliikkeiden rajoituksia koskevista kevennyksistä tehtäisiin valtioneuvoston istunnossa 23.6.

Ministeriryhmä päätti esittää ravitsemisliikkeiden rajoituksiin kevennyksiä seuraavasti:

 • Perustasolta poistettaisiin asiakasmäärien sekä anniskelu- ja aukioloaikojen rajoitukset. Käytännössä perustasolla olevilla alueilla olisivat edelleen voimassa vain yleiset hygienia- ja etäisyyden pitovelvoitteet sekä vaatimus asiakkaiden istumapaikan olemassaolosta sisätiloissa.
   
 • Kiihtymisvaiheen alueella ravintoloiden aukioloaikaa ja anniskeluaikaa laajennettaisiin.
  • Anniskelu olisi sallittu klo 07-00.
  • Aukiolo olisi sallittu klo 05-01.
  • Asiakkailla ei tarvitsisi olla pöytä- ja istumapaikkaa ulkona tapahtuvassa ravintolatoiminnassa
  • Perustason yleiset velvoitteet ja rajoitukset olisivat voimassa myös kiihtymisvaiheen alueella

Kevennykset tulisivat voimaan 24. kesäkuuta.

Ministeriryhmän linjausten pohjalta päätökset tehdään valtioneuvostossa mahdollisimman nopeasti. Jatkossakin alueiden epidemiatilanteen mukaiset muutokset ravitsemisliikkeiden rajoituksiin tehdään viikoittain valtioneuvoston istunnossa. 

Leviämisvaiheen yleisötilaisuuksien koronarajoituksiin esitetään kevennyksiä

Ministeriryhmä päätti esittää leviämisvaiheen sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien rajoitusten keventämistä seuraavasti

 • Tilaisuuksiin osallistuvien henkilöiden ja seurueiden olisi vältettävä lähikontakti toisiinsa. 
 • Kun osallistujille on osoitettavissa henkilökohtainen istuma- tai seisomapaikka, osallistujamäärä voisi olla enintään 50 prosenttia tilaan hyväksyttävästä enimmäismäärästä. Jos osallistujia tällöin on yli 25 henkilöä, tulisi tilassa ottaa myös käyttöön eriyttämisjärjestelyt eli osallistujien jakautuminen enintään 25 henkilön lohkoihin.
 • Ellei istuma- tai seisomapaikkaa ole osoitettavissa, tilaisuuteen voisi yhtäaikaisesti osallistua enintään 10 henkilöä. Kuitenkin myös eriyttämisjärjestelyt olisivat tällöin mahdollisia.

Muilta osin suositukset säilyisivät ennallaan.

Ministeriryhmän linjausten pohjalta päivitetään hybridistrategian toimintasuunnitelma tältä osin. STM antaa toimintasuunnitelman päivityksestä ohjauskirjeen mahdollisimman pian. 

Lisätietoja:

perhe- ja peruspalveluministeri Kiurun erityisavustaja Timo Lehtinen, [email protected]
hallitusneuvos Ismo Tuominen, [email protected] (ravintolarajoitukset)
neuvotteleva virkamies Kirsi Kaikko, [email protected] (yleisötilaisuuksien rajoitukset)
 

Back to top