Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Ministrar med ansvar för social- och hälsovård: Lindringar föreslås i coronarestriktionerna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2021 15.41
Pressmeddelande 178/2021

Ministerarbetsgruppen föreslår lindringar i begränsningarna för förplägnadsrörelser och för offentliga tillställningar inomhus i samhällsspridningsfasen. Regeringens ministerarbetsgrupp för social- och hälsovård diskuterade den 22 juni coronavirusläget och restriktionerna i Finland. Beslut om lindringar av begränsningarna för förplägnadsrörelser fattas vid statsrådets sammanträde den 23 juni.

Ministerarbetsgruppen beslutade föreslå lindringar i begränsningarna för förplägnadsrörelser enligt följande:

 • Begränsningarna i fråga om antalet kunder samt serverings- och öppettiderna slopas på basnivån. I praktiken gäller i områden som befinner sig på basnivån fortfarande endast allmänna hygienkrav och skyldigheterna för kunder att upprätthålla tillräckliga avstånd, samt kravet på att kunderna ska ha en egen sittplats inomhus. 
   
 • Restaurangernas öppettider och serveringstider utvidgas i områden som befinner sig i accelerationsfasen.
  • Alkohol får serveras kl. 07.00–00.00.
  • Restaurangerna får hålla öppet kl. 05.00–01.00.
  • Kunderna behöver inte ha bords- och sittplats i förplägnadsverksamhet som sker utomhus.
  • De allmänna skyldigheterna och begränsningarna på basnivån gäller också i områden som befinner sig i accelerationsfasen.

Lättnaderna träder i kraft den 24 juni.

Besluten fattas  i statsrådet så fort som möjligt utgående från ministerarbetsgruppens riktlinjer.  Även i fortsättningen görs ändringar i begränsningarna för förplägnadsrörelser varje vecka vid statsrådets sammanträde i enlighet med epidemiläget i regionerna. 

Lindringar föreslås i coronarestriktionerna för offentliga tillställningar i samhällsspridningsfasen

Ministerarbetsgruppen beslutade föreslå att begränsningarna för offentliga tillställningar inomhus i samhällsspridningsfasen ska lindras enligt följande:

 • Personer och sällskap som deltar i tillställningen bör undvika närkontakt med varandra. 
 • När deltagarna kan anvisas en personlig stå- eller sittplats kan antalet deltagare vara högst 50 procent av det maximala personantalet i utrymmet. Om deltagarantalet då är över 25, ska det i utrymmet också införas arrangemang där utrymmet avgränsas eller delas upp, dvs. att deltagarna delas upp i avgränsade områden på högst 25 personer. 
 • Om stå- eller sittplats inte kan anvisas, kan det maximala antalet deltagare samtidigt vid tillställningen vara 10 personer. Också arrangemang där utrymmet avgränsas eller delas upp är dock möjliga i detta fall.

Till övriga delar förblir rekommendationerna oförändrade.

Handlingsplanen för hybridstrategin uppdateras till denna del utgående från ministergruppens riktlinjer. Social- och hälsovårdsministeriet ger ett styrningsbrev om uppdateringen av handlingsplanen så snart som möjligt. 

Mer information:

Timo Lehtinen, familje- och omsorgsminister Kiurus specialmedarbetare, [email protected]
Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected] (begränsningar av restaurangers verksamhet)
Kirsi Kaikko, konsultativ tjänsteman, [email protected] (begränsningar som gäller offentliga tillställningar)
 

Back to top