Government and ministries Media
Menu

Miten lääkäri, hoitaja ja potilas voivat edistää potilasturvallisuutta?

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2017 12.32
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on julkaissut sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian.

Potilas- ja asiakasturvallisuus tarkoittaa sitä, että henkilön saamat hoito, hoiva ja palvelut edistävät hänen hyvinvointiaan ja että näistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Strategialla STM haluaa tehdä suomalaisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta entistä turvallisempaa. Lisäksi STM haluaa, että potilas, asiakas ja läheiset voivat osallistua potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen ja kehittämiseen. Strategia on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjille ja tuottajille, henkilöstölle, potilaille, asiakkaille sekä heidän omaisilleen.

Videolla johtajaylilääkäri Ermo Haavisto Satakunnan sairaanhoitopiiristä, johtajaylihoitaja Marina Kinnunen Vaasan sairaanhoitopiiristä ja Irene Vuorisalo Diabetesliitosta kertovat, miten lääkäri, hoitaja ja potilas voivat vaikuttaa potilasturvallisuuteen.


Linkki videoon: https://youtu.be/O3DRlj0wi7U

Liite

Valtioneuvoston periaatepäätös. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021 (STM:n julkaisuja 2017:9)

Back to top