Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

Hur kan läkaren, skötaren eller patienten främja patientsäkerheten?

Social- och hälsovårdsministeriet 28.6.2017 12.32
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har publicerat en strategi för klient- och patientsäkerhet inom social- och hälsovården.

Klient- och patientsäkerhet innebär att den vård, omsorg och service som en person får främjar hans eller hennes välbefinnande och att dessa orsakar så lite skada som möjligt.

Med strategin vill SHM göra social- och hälsovården i Finland ännu säkrare. SHM vill även att patienten, klienten och de anhöriga kan delta i säkerställandet och utvecklandet av klient- och patientsäkerheten. Strategin är avsedd för anordnare och producenter av social- och hälsovård, personal, patienter, klienter och deras anhöriga.

På videon berättar ledande överläkare Ermo Haavisto samt överskötare Marina Kinnunen från Satakunta sjukvårdsdistrikt och Irene Vuorisalo från Diabetesförbundet hur läkaren, skötaren och patienten kan påverka patientsäkerheten.

Länk till videon: https://youtu.be/qiS_UbvzVOI

Bilaga

Statsrådets principbeslut. Patient- och klient-säkerhetsstrategi 2017–2021

Back to top