Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Ravitsemisliikkeiden rajoituksia jatketaan 30.6.2021 asti

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.2.2021 11.40
Tiedote 47/2021

Eduskunta hyväksyi hallituksen 4.2.2021 antaman esityksen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Muutoksella jatketaan edelleen ravitsemisliiketoiminnan rajoituksia koskevien säännösten voimassaoloa. Tasavallan presidentti vahvisti lain 26.2.2021.

Ravitsemisliiketoimintaa koskevat rajoitukset lisättiin toukokuussa tartuntatautilakiin väliaikaisesti lisättyyn 58 a §:ään. Nyt lain ja väliaikaisen pykälän voimassaoloa jatketaan sisältöä muuttamatta ajalle 1.3.–30.6.2021.

Jo aiemmin säädettyjen rajoitusten ja velvoitteiden voimassaolo jatkuu. Eduskunnan hyväksymän lain sisältö vastaa nykyisiä säännöksiä. Ravitsemisliikkeiden on noudatettava hygieniaan liittyviä erityisiä vaatimuksia ja huolehdittava asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. Ravitsemisliikkeiden on laadittava suunnitelma velvollisuuksien ja rajoitusten noudattamisen tueksi. Toteuttamista koskeva kuvaus ja suurin sallittu asiakasmäärä on pidettävä asiakkaiden nähtävillä. Aluehallintovirastot valvovat rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista.

Laissa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintolatoimintaa, ruuan ja juoman noutomyyntiä eivätkä huoltoasemien yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä. Rajoitusten ulkopuolelle jäävät myös Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevien laivojen ja lentokoneiden ravintolat.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan edelleen säätää ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluaikaa sekä niiden sisätilojen asiakaspaikkamäärää ja käyttöä koskevia rajoituksia. Valtioneuvosto säätää tarkemmista rajoituksista tänään antamallaan asetuksella, josta tiedotetaan erikseen.

Hallituksen linjauksen mukaisesti eduskunnalle valmistellaan esitys ravitsemisliikkeiden sulkemisesta ajaksi 8.-28.3.2021. Ehdotettu sulkeminen ei koskisi epidemian perustason alueita. Nyt voimaan tulevat säännökset koskevat kaikkia maan ravitsemisliikkeitä ennen 8.3.2021 ja tämänkin jälkeen niitä ravitsemisliikkeitä, joihin sulkemista koskevaa lakia ei sovelleta.  

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, [email protected]

Back to top