Skip to content
Government and ministries
Media
Menu

Terveysturvallisuus on yhteinen tehtävä

Sosiaali- ja terveysministeriö 8.9.2015 12.00
Uutinen 42/2015
Päivi Sillanaukee Seoulissa, kuva Outi Kuivasniemi

Tartuntatauteja ja niihin liittyviä biouhkia käsitellään maailmanlaajuisen terveysturvallisuusohjelma - Global Health Security Agendan (GHSA) -ministerikokouksessa Soulissa 8.-9. syyskuuta. Suomesta ministerikokoukseen osallistuvat pääministerin valtiosihteeri Paula Lehtomäki, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Räty, THL:n pääjohtaja Juhani Eskola, ja Suomen Korean- suurlähettiläs Matti Heimonen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö esittää kokoukselle videotervehdyksen yhdessä USA:n presidentti Barack Obaman kanssa.

GHSA-ohjelma on 50 maan ja keskeisten kansainvälisten järjestöjen yhteistyöfoorumi. Sen tavoitteena on parantaa kansallista varautumista ja terveysjärjestelmien toimintakykyä tartuntatautien torjumiseksi. Terveydenhuoltojärjestelmien vahvistaminen on olennainen osa terveysturvallisuutta. Ohjelman käytännön toimet keskittyvät ehkäisemään epidemioita, joita aiheuttavat esimerkiksi Ebola-virus ja MERS-koronavirus.

Suomi toimii ohjausryhmän puheenjohtajana vuonna 2015. Suomen johdolla ohjausryhmä on luonut toimintatavan, jolla voidaan riippumattomasti arvioida maiden terveysturvallisuutta ja tarvittavia lisätoimia. Arviointien avulla voidaan vahvistaa maiden omia toimia tartuntatautien ja biologisten uhkien havaitsemisessa, ehkäisemissä ja hallinnassa. Arviointia kokeiltiin viidessä maassa tämän vuoden alussa. Kokeilun tulokset ovat rohkaisevia: arviointi tukee maita erityisesti WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön käyttöönotossa ja painottaa yhteistyötä yli hallintorajojen.

Terveysturvallisuutta ei voi rakentaa pelkästään terveysalan ponnistuksin. Yhteistyötä eri toimialojen välillä pitää vahvistaa. Biouhkat voivat olla luonnollisia tai tahallisesti aiheutettuja, ja niiden torjunta vaatii kattavaa viranomaisyhteistyötä yli hallintorajojen. Sujuva yhteistyö terveys-, maatalous-, puolustus-, kehitys-, sekä sisä- ja ulkoasiainhallintojen ja kansalaisyhteiskunnan välillä on tärkeää. Suomi on vahvistanut kansallista monialaista yhteistyötä ja erityisesti niitä verkostoja, jotka koskevat bioturvallisuutta sekä eläimistä ihmisiin leviäviä tartuntatauteja.

Tartuntataudit ja erilaiset biouhkat eivät ole vain kehitysmaiden ongelma vaan kaikkien maiden yhteinen asia. GHSA-ohjelmassa ovat mukana Maailman terveysjärjestö WHO, Maailman eläintautijärjestö OIE, YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestö FAO, Maailmanpankki, Interpol, Euroopan komissio ja YK:n alainen katastrofiriskien ennaltaehkäisyyn keskittyvä ohjelma UNISDR.

Presidentti Niinistön video

Lisätietoja:

kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi, STM, p. +358 2951 63117, [email protected]
neuvotteleva virkamies Tiina Raijas PLM, p.  +358 2951 40318 [email protected]
tutkimusprofessori Mika Salminen THL, p. +358 2952 48454 [email protected]
lähetysneuvos Mikael Långström UM, p. +358 50 349 8352 [email protected]
eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio, MMM, p. -+358-50-569 0522 [email protected]

Back to top