Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

För att bekämpa sexuellt våld mot barn behövs alla vuxna – Handlingsplan med metoder

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2022 9.08
Pressmeddelande 110/2022
lapsi

Sexuellt våld mot barn kan bekämpas endast genom att samarbeta. För att lyckas måste alla vara med - föräldrar, lärare, polis och organisationer. Detta är den bärande tanken i den färska handlingsplanenen för det nationella genomförandet av Lanzarotekonventionen.

Barnets rätt till skydd är en central mänsklig rättighet. Syftet med Lanzarotekonventionen är att förebygga och bekämpa alla former av sexuella trakasserier, lockande och sexuellt våld som riktar sig till barn och att skydda barnoffren. Finland undertecknade Lanzarotekonventionen år 2007, och ratificerade konventionen år 2011.   

Ungdomarna vill att vuxna ska kalla saker vid deras rätta namn

Vid arbetet med handlingsplanen samlade man in synpunkter på sexuellt våld av 15–17-åriga ungdomar som är i en utsatt ställning. De unga anser att det bästa sättet att förhindra sexuellt våld är genom fostran, omsorg och kunskap. Vuxna borde kunna kalla saker vid deras rätta namn och, med hänsyn till barnets ålder, kunna berätta för barnet vad som är rätt och fel. 

De unga önskade också att den vuxna kan hålla hoppet uppe när något obehagligt redan hänt, och hjälpa den unga att söka hjälp. Det allra värsta är att förminska problemen eller att döma. De unga önskade också mera förebyggande verksamhet och flera ställen som man kan söka hjälp från med låg tröskel.  

I planen ingår totalt 33 åtgärder

I planen ingår sammanlagt 33 åtgärder. Åtgärderna kräver samarbete mellan flera olika instanser såsom kommunerna, välfärdsområdena och organisationerna. Dessutom behövs det internationellt samarbete till exempel för att bekämpa de brott som begås på webben. 

Åtgärderna i planen består bland annat i att förbättra kvaliteten på sexualupplysningen och att producera nytt material om trygghetsfärdigheter för barn i olika åldrar. Man följer regelbundet upp läget vad gäller polisens undersökningar av brott mot barn och övervakar att brottsregisterutdrag i fråga om vuxna som arbetar med hobbyverksamhet där barn deltar kontrolleras. Det utarbetas dessutom en webbsida med syftet att motarbeta mobbning, trakasserier, diskriminering, våld och hatretorik. Mer information om de 33 åtgärderna finns i handlingsplanen (länk)   

Under år 2021 hade 8 procent av alla barn i årskurs 4 och 5 blivit sexuellt trakasserade, och 30 procent av alla unga i årskurs 8 och 9. Två procent av alla barn i årskurs 4 och 5 och 9 procent av alla unga i årskurs 8 och 9 hade utsatts för sexuellt våld. Uppgifterna har samlats in genom skolhälsoenkäter och andra utredningar. 


Mer information:

Marjo Malja, socialråd, tfn 0295 163 581, [email protected] 
 

Back to top