Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Rajaturvallisuuteen liittyvillä säädösmuutoksilla varaudutaan muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2022 12.20
Tiedote

Rajavartiolaitoksen varautumista ja kykyä vastata normaaliolojen häiriötilanteisiin parannetaan tarkistamalla Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksiin liittyvää lainsäädäntöä. Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa arvioidaan rajavartiolainsäädännön muutostarpeita. Erityisesti tehtävänä on valmistella tarvittavat säädösmuutokset, joilla varaudutaan muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen.

Hanke on jatkoa sisäministeriön tekemälle selvitykselle, jossa työryhmä arvioi alustavasti oikeudellisia mahdollisuuksia parantaa keinoja vastata mahdolliseen Suomeen kohdistuvaan muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen. Selvityksen tarve syntyi kesällä 2021 Valko-Venäjän Latvian, Liettuan ja Puolan rajoilla aloittaman aktiivisen vaikutusoperaation seurauksena. Rajaturvallisuutta koskevan lainsäädännön osalta työryhmä tunnisti useita selvitettäviä ja tarkemmin arvioitavia asiakokonaisuuksia.

Rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia varautua ja vastata tehokkaasti erilaisiin normaaliolojen häiriötilanteisiin täydennettiin 1.4.2019 voimaan tulleilla lakimuutoksilla. Sääntelyn ajantasaisuuden varmistaminen on kuitenkin aiheellista merkittävästi muuttuneen toimintaympäristön vuoksi.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. 0295 421 608, [email protected]

Back to top