Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Lagstiftningen om gränssäkerhet ändras för att ha beredskap för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2022 12.20
Pressmeddelande

Gränsbevakningsväsendets beredskap och förmåga att reagera på störningar under normala förhållanden förbättras genom att den lagstiftning som gäller Gränsbevakningsväsendets befogenheter ses över. Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för bedömning av behoven att ändra gränsbevakningslagstiftningen. Uppgiften är i synnerhet att bereda de författningsändringar som behövs för beredskapen inför situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan.

Projektet är en fortsättning på inrikesministeriets utredning där en arbetsgrupp preliminärt bedömde de juridiska möjligheterna att förbättra metoderna att reagera på eventuella situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan som riktas mot Finland. Behovet av en utredning uppstod sommaren 2021 till följd av Belarus aktiva påverkansoperation vid gränserna mot Lettland, Litauen och Polen. När det gäller lagstiftningen om gränssäkerhet identifierade arbetsgruppen flera sakhelheter som ska utredas och bedömas närmare.

Gränsbevakningsväsendets möjligheter att effektivt förbereda sig inför och reagera på olika störningssituationer under normala förhållanden kompletterades genom lagändringar som trädde i kraft den 1 april 2019. Eftersom omvärlden avsevärt har förändrats är det dock motiverat att säkerställa att regleringen är aktuell.

Ytterligare information:
Anne Ihanus, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 608, [email protected] 

Back to top