Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Kustannustukilain kiinteiden kattamattomien kustannusten tuelle jatko

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2022 14.00
Tiedote

Hallitus esittää 7.4.20022 kustannustukilain mukaista kiinteiden kattamattomien kustannusten tukea jatkettavaksi. Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti keskisuurille ja suurille yrityksille. Tuen jakaisi Valtiokonttori.

Yritys voisi saada kustannustukea, jos siihen kohdistuu pandemianhallintaan liittyvä julkisoikeudellinen rajoitustoimi ja yrityksen 2,3 miljoonan tukikiintiö olisi täynnä tai täyttymässä, mutta yritykselle olisi edelleen perusteltua myöntää kustannustukea. Suurin myönnettävä tukisumma olisi 6 miljoonaa euroa. Yrityksen kattamattomia kiinteitä kustannuksia voitaisiin korvata 12 miljoonan enimmäismäärään saakka. Tukikausi olisi joulukuun 2021 ja helmikuun 2022 välinen aika. Vertailukaudet olisivat vuoden 2019 tammi-helmikuu ja joulukuu.

Tukimuoto oli käytössä vuonna 2021 ja sitä maksettiin noin 20 miljoonaa euroa. Nyt ehdotettava laki rajaisi tuettavien yritysten joukkoa siten, että tuki kohdistuisi vain lain tai viranomaisen määräyksen johdosta tapahtuneisiin liiketoiminnan estymisiin tai rajoituksiin, kuten kustannustuen viime vaiheissakin on toimittu. 

EU:n valtiontukipoikkeusten voimassaoloaika päättyy 30.6.2022 mikä on myös kustannustukilain voimassaolon päättymispäivä.  Ehdotettu laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, kun EU:n komission vastaus Suomen tätä tukea koskevaan notifikaatioon on saatu.

Lisätiedot: 
teollisuusneuvos Mikko Huuskonen, TEM, p. 029 506 3732
 

Back to top