Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Työmarkkinaennuste: Työllisyys jatkaa kasvua - ikääntyneiden työssäkäynti kasvaa vahvasti ja työttömyys laskee

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2022 9.02
Tiedote
Grafiikka, jossa työllisyysasteen ja työttömyysasteen kehitys näkyvät vuoteen 2024 asti. Tulokset avataan tiedotteessa kirjallisesti.

Työllisyys paranee Suomessa, kertoo vuoteen 2024 asti ulottuva työmarkkinaennuste. Työssä käyvien ihmisten määrän kehitys jatkaa kasvu-uralla, mutta koronatoipumisen nopean vaiheen jälkeen työllisyyden kasvu alkaa hidastua vuoden 2023 lopulla.

Erityisesti ikääntyneiden työllisyysaste näyttäisi kasvavan vahvasti ja pitkäaikaistyöttömien määrän lasku kiihtyvän. Nuorisotyöttömyys kutistuu tänä vuonna alimmalle tasolle sitten vuoden 2008 finanssikriisin. Työllisyys kasvaa ainoastaan palvelualoilla.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön 25.5.2022 julkaisemaan lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteeseen. Tällä kerralla ennusteelle luovat epävarmuutta Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan mahdolliset työmarkkinavaikutukset. ​​​​​​​Ennusteessa käytetään työvoimatutkimuksen vuoden 2021 alusta käyttöön otetun uuden laskentatavan mukaista sarjaa, jolloin työllisyysaste on noin prosenttiyksikön alempi kuin aikaisemmin.

"Vaikka talouden kasvuennuste on jouduttu puolittamaan sotatilanteen vuoksi, työllisyys jatkaa vahvaa kasvua. Erittäin iloinen olen pitkäaikaistyöttömyyden vähenemisestä. Sillä on myönteisiä pitkän aikavälin vaikutuksia Suomen huoltosuhteeseen ja julkisen talouden kestävyyteen," sanoo alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

"Työvoiman saatavuuteen liittyvä epävarmuus voi heijastua investointihalukkuuteen. Siksi on tärkeää edetä määrätietoisesti Työvoima-tiekartta -hankkeessa, jossa kahdeksan toimialaryhmää hakee ratkaisuja työvoiman saatavuushaasteeseen," Pylkkänen toteaa.

Työvoiman määrä kasvaa vuonna 2022 noin 17 000 hengellä. Vuodelle 2023 ennustetaan enää noin 1 000 hengen kasvua ja vuodelle 2024 noin 5 000 hengen kasvua. Työvoimaosuuden kasvua edistää hyvän suhdanteen lisäksi osa-aikatyön yleistyminen. Väestön väheneminen kuitenkin rajoittaa työvoiman määrää.

Työllisyyden kasvu kuluvan vuoden alussa on ollut vahvaa ja työllisyysaste nouseekin 73,7 prosenttiin vuonna 2022 ja edelleen 74,1 prosenttiin vuonna 2023. Vuonna 2024 työllisyysaste nousee 74,3 prosenttiin.

Työllisyyden kasvaessa reippaasti työttömyysaste laskee 6,4 prosenttiin vuonna 2022. Työllisyyden kasvuvauhdin hiipuessa myös työttömyyden lasku hidastuu; työttömyysaste on 6,0 prosenttia vuonna 2023 ja 5,9 prosenttia vuonna 2024.

Osa-aikatyön kasvu on ollut hyvin voimakasta ja osaltaan selittänyt nopeaa työllisten määrän kasvua. Kokoaikatyöllä mitattuna työllisyys on kasvanut hitaammin ja on vasta nyt suunnilleen pandemiaa edeltäneellä tasolla. Jatkossa osa-aikatyön osuus ei enää ennusteen mukaan kasva. Jos kokoaikatyön osuus alkaa kasvaa, se hidastaa työllisyysasteen kasvua ennustejaksolla.

Kuluvana vuonna työllisyysaste siis kasvaa vielä selvästi ja työttömyys laskee. Aiempaan ennusteeseen verrattuna muutokset ovat kuitenkin pieniä. Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen odotettuakin parempaa työllisyyden kehitystä hidastaa jatkossa Ukrainan sodan myötä heikentyvä talouskasvu.

Työttömien työnhakijoiden määrä TE-palveluissa jatkaa laskuaan tasaisesti lähivuosina. Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan laskevan selvästi nopeammin kuin syksyn 2021 ennusteessa. Nuorisotyöttömyyden laskussa päästään vuonna 2024 ennusteen mukaan jo historiallisen alhaisiin lukemiin, eli matalammalle kuin kertaakaan 90-luvun laman jälkeen.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu tilastolliseen aikasarja-analyysiin, jossa hyödynnetään suhdanneindikaattoreiden, työmarkkinatilastojen ja politiikkainformaation lisäksi valtionvarainministeriön bruttokansantuote-ennustetta sekä Tilastokeskuksen väestöennusteita. Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa.

Keskeisimmät ennustetulokset:

Vuosi

2022*

2023*

2024*

Työllisyysaste

73,7 %

74,1 %

74,3 %

Työttömyysaste

6,4 %

6,0 %

5,9 %

Työvoimaosuus

67,7 %

67,9 %

68,2 %

Työttömät työnhakijat

247 000

227 000

213 000

Pitkäaikaistyöttömät

91 000

65 000

53 000

Nuorisotyöttömät

26 000

21 000

17 000

* ennuste

Lisätiedot:
alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, TEM, p. 0295 047 474
neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo, TEM, p. 050 516 3731 (työvoiman kysyntä, työllisyys)
erityisasiantuntija Erno Mähönen, TEM, p. 050 440 6081 (työttömät työnhakijat)
erityisasiantuntija Minna Ylikännö, TEM, p. 295 047 102 (työvoiman tarjonta, väestö)

Back to top