Skip to content
Government and ministries
Media

Finland stöder åtgärder mot coronaviruset i Irak

Utrikesministeriet
30.6.2020 15.18
Pressmeddelande

Finland stöder insatser för att hindra coronavirusets spridning i Irak med två miljoner euro. Stödet är en del av Finlands utvecklingssamarbete med Irak. Medlen kanaliseras genom stabiliseringsfonden för Irak (Funding Facility for Stabilization) som förvaltas av FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Finlands stöd rikas i synnerhet till att stärka kapaciteten vid sjukhus och hälsocentraler som tar emot coronapatienter. Med medlen införskaffas skyddsutrustning till vårdpersonalen, antalet avdelningar för isolering av personer som insjuknat ökas och laboratoriernas testningskapacitet stärks. UNDP stöder också Iraks förvaltning i att utarbeta en plan för ekonomisk återhämtning efter pandemin.

Stödet riktas framför allt till de svagaste enheterna inom hälsovården, till exempel sjukhus och hälsostationer i provinserna al-Anbar, Basra, Diyala, Duhok, Karbala, Kirkuk, Najaf, Ninawa och Saladin.

Sedan 2016 har Finland understött UNDP:s stabiliseringsfond för Irak med totalt 11 miljoner euro. Fonden främjar stabilisering av det konfliktdrabbade Irak och i synnerhet återuppbyggnaden i de provinser som återtagits av extremiströrelsen IS. Extremiströrelser är fortfarande aktiva i landet och de försöker utnyttja den samhälleliga och ekonomiska svagheter som pandemin orsakat 

Det finns också fortfarande över en miljon internflyktingar i landet på grund av konflikten. Under den senaste tiden har landet också drabbats av att oljepriset rasat, vilket gjort att statens inkomster rasat.

”Irak har enorma utmaningar i att återhämta sig från den långa konflikten. Finland vill stödja Iraks stabilitet och stärka landets förmåga att hantera det nödläge som uppstått på grund av pandemin. UNDP har en framträdande roll när det gäller att stödja Iraks nationella hälsovårdssystem så att det ska klara av pandemin”, säger Finlands ambassadör i Irak Vesa Häkkinen.

Finlands insats är en del av ett samordnat projekt som också stöds av andra givare. Finland bidrar även till stabiliserandet av Irak genom att delta i krishantering, finansiera humanitär minröjning och stödja civilsamhällesorganisationers verksamhet i Irak. Tidigare har Finland också gett humanitärt bistånd till Irak.

Mer information: Vesa Häkkinen, ambassadör i Irak, tfn +358 50 354 6969, +964 780 332 2217 och Matti Karvanen, ansvarig tjänsteman, stabiliseringsåtgärder i Syrien och Irak, tfn 0295 351 806

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Back to top