Skip to content
Government and ministries
Media

Till utbildningsprogrammet för administrativa tjänstemän rekryteras 28 personer

Ministry for Foreign Affairs
1.11.2019 15.43
Nyhet

Ansökningen till utbildningsprogrammet för administrativa tjänstemän (Halku) utlystes den 1 november 2019. Du kan söka till kursen till och med den 25 november 2019 kl. 16.15 på webbplatsen valtiolle.fi. Kursen börjar den 18 maj 2020.

Halkun suorittaneita henkilöitä ryhmäkuvassa Halkun suorittaneet iloisena valmistuttuaan

Utbildningsprogrammet för administrativa tjänstemän (Halku) förbereder för förvaltningsuppgifter vid ministeriet och utrikesrepresentationen. Vi håller på att förnya utbildningsprogrammet och kursen 2020 kommer särskilt att fokusera på inreseärenden. Programmet omfattar praktik vid utrikesministeriet och vid Finlands ambassader och konsulat utomlands. De personer som väljs till utbildningsprogrammet utnämns till en tidsbunden tjänst som biträdande byråsekreterare. Målet är att utnämna dem som har avlagt kursen med godkänt resultat till en ordinarie byråsekreterartjänst.

Ansökningen sker på webbplatsen valtiolle.fi. I ansökningsprocessen ingår intervjuer och lämplighetstest. Du hittar mer information om Halku-programmet på utrikesministeriets webbplats Karriär inom utrikesförvaltningen.

Back to top