Government proposal, legislation on promoting local collective bargaining

TEM054:00/2023 Statute drafting

Työryhmän (5.7.2023 - 31.1.2024) tehtävänä on valmistella hallitusohjelmakirjausten perusteella (ks. alla) hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö, jossa on ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Työryhmä kuulee työnsä aikana Valtion työmarkkinalaitosta.

Project status

Basic information In progress

Project number TEM054:00/2023

Case numbers VN/19788/2023

Set by Ministry of Employment and the Economy

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 5.7.2023 –

Date of appointment 3.7.2023

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 4 Hyvinvointi syntyy työstä

Alaluku 4.1 Talouskasvua ja kilpailukykyä tukevat työmarkkinauudistukset

Law drafting

Government proposal for legislation on promoting local collective bargaining
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.8.2023
 • 2

  Current stage: Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 24/2024
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Legislation will be developed to increase opportunities for local bargaining. The aim is that local agreement would be equally possible in all companies, regardless of whether the company is a Member of an employer's organisation or what kind of representation system the company has.

Minister in chargeMinister of Employment Satonen

Additional information

 • Processed by: Finnish Council of Regulatory Impact Analysis

Legislative plan for spring session 2024

Contact person
Nico Steiner, Hallitusneuvos
tel. +358 295 049 001
[email protected]

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö, jossa on ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi.

Summary

Työryhmän (5.7.2023 - 31.1.2024) tehtävänä on valmistella hallitusohjelmakirjausten perusteella (ks. alla) hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö, jossa on ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Työryhmä kuulee työnsä aikana Valtion työmarkkinalaitosta.

Starting points

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelma mukaan:

”Hallitus uudistaa lainsäädäntöä yritystasolla tapahtuvan paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisäämiseksi. Hallituksen tahtotila on, että paikallinen sopiminen on yhdenvertaisesti mahdollista kaikissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on.

Hallitus laajentaa paikallisen sopimisen edellytyksiä poistamalla työlainsäädännöstä järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä koskevat paikallisen sopimisen kiellot.

Työlainsäädäntöä muutetaan niin, että myös yrityksen kanssa tehdyllä työehtosopimuksella voidaan sopien poiketa samoista työlainsäädännön säännöksistä, joista poikkeaminen on nyt mahdollista vain valtakunnallisella työehtosopimuksella.

Näennäisten nk. keltaisten ammattiliittojen perustamisen ehkäisemiseksi työehtosopimuslain säädöstä yrityskohtaisen työehtosopimusten osapuolista täsmennetään niin, että yrityskohtaisen työehtosopimuksen em. poikkeamismahdollisuudet edellyttävät, että työehtosopimuksen on työntekijöiden puolelta tehnyt joko työntekijöiden valtakunnallinen yhdistys tai siihen kuuluva työntekijöiden yhdistys.

Lainsäädäntövalmistelun pohjana on vuonna 7.6.2016 valmistunut kolmikantaisen työryhmän raportti ilman nk. luottamusmieslukkoa. Paikallinen sopiminen mahdollistetaan yritystasolla niin, että sopijana voi olla luottamusmies, luottamusvaltuutettu, muu henkilöstön valitsema edustaja tai koko henkilöstö. Luottamusvaltuutetun ja muun määräajaksi valitun henkilöstön edustajan suoja säädetään lailla samalle tasolle, kun se tällä hetkellä on laissa säädetty luottamusmiehelle. Tehtäviin valittujen henkilöiden mahdollisuus koulutukseen ja riittävään tiedonsaantiin varmistetaan.

Työtuomioistuimen tehtäviä laajennetaan niin, että se käsittelee erillisessä kokoonpanossa nk. yleissitovassa kentässä tehtyjen työehtosopimusten paikallisen sopimisen tulkintaa koskevat erimielisyydet. Työtuomioistuimen riittävät resurssit turvataan nopeiden käsittelyaikojen varmistamiseksi.

Hallituksen esitykset paikallisen sopimisen lisäämiseksi valmistellaan niin, että ne annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2024.”

Additional information

Read more

Preparation of legislative proposal on local bargaining continues

Ministry of Economic Affairs and Employment Press release 12.4.2024 16.36

Paikallisen sopimisen lakimuutokset lausuntokierrokselle

Ministry of Economic Affairs and Employment Press release 1.3.2024 15.06