Hallituksen esitys eduskunnalle paikallisen sopimisen edistämistä koskevaksi lainsäädännöksi

TEM054:00/2023 Säädösvalmistelu

Työryhmän (5.7.2023 - 31.1.2024) tehtävänä on valmistella hallitusohjelmakirjausten perusteella (ks. alla) hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö, jossa on ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Työryhmä kuulee työnsä aikana Valtion työmarkkinalaitosta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM054:00/2023

Asianumerot VN/19788/2023

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 5.7.2023 –

Asettamispäivä 3.7.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 4 Hyvinvointi syntyy työstä

Alaluku 4.1 Talouskasvua ja kilpailukykyä tukevat työmarkkinauudistukset

Lainvalmistelu

HE paikallisen sopimisen edistämistä koskevaksi lainsäädännöksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 24/2024
  Arvioitu uusi esittelyviikko 35/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Lainsäädäntöä kehitetään paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisäämiseksi. Tavoitteena on, että paikallinen sopiminen olisi yhdenvertaisesti mahdollista kaikissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen edustusjärjestelmä yrityksessä on.

VastuuministeriTyöministeri Satonen

Lisätietoa

 • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Nico Steiner, Hallitusneuvos
puh. +358 295 049 001
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö, jossa on ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi.

Tiivistelmä

Työryhmän (5.7.2023 - 31.1.2024) tehtävänä on valmistella hallitusohjelmakirjausten perusteella (ks. alla) hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö, jossa on ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Työryhmä kuulee työnsä aikana Valtion työmarkkinalaitosta.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelma mukaan:

”Hallitus uudistaa lainsäädäntöä yritystasolla tapahtuvan paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisäämiseksi. Hallituksen tahtotila on, että paikallinen sopiminen on yhdenvertaisesti mahdollista kaikissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on.

Hallitus laajentaa paikallisen sopimisen edellytyksiä poistamalla työlainsäädännöstä järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä koskevat paikallisen sopimisen kiellot.

Työlainsäädäntöä muutetaan niin, että myös yrityksen kanssa tehdyllä työehtosopimuksella voidaan sopien poiketa samoista työlainsäädännön säännöksistä, joista poikkeaminen on nyt mahdollista vain valtakunnallisella työehtosopimuksella.

Näennäisten nk. keltaisten ammattiliittojen perustamisen ehkäisemiseksi työehtosopimuslain säädöstä yrityskohtaisen työehtosopimusten osapuolista täsmennetään niin, että yrityskohtaisen työehtosopimuksen em. poikkeamismahdollisuudet edellyttävät, että työehtosopimuksen on työntekijöiden puolelta tehnyt joko työntekijöiden valtakunnallinen yhdistys tai siihen kuuluva työntekijöiden yhdistys.

Lainsäädäntövalmistelun pohjana on vuonna 7.6.2016 valmistunut kolmikantaisen työryhmän raportti ilman nk. luottamusmieslukkoa. Paikallinen sopiminen mahdollistetaan yritystasolla niin, että sopijana voi olla luottamusmies, luottamusvaltuutettu, muu henkilöstön valitsema edustaja tai koko henkilöstö. Luottamusvaltuutetun ja muun määräajaksi valitun henkilöstön edustajan suoja säädetään lailla samalle tasolle, kun se tällä hetkellä on laissa säädetty luottamusmiehelle. Tehtäviin valittujen henkilöiden mahdollisuus koulutukseen ja riittävään tiedonsaantiin varmistetaan.

Työtuomioistuimen tehtäviä laajennetaan niin, että se käsittelee erillisessä kokoonpanossa nk. yleissitovassa kentässä tehtyjen työehtosopimusten paikallisen sopimisen tulkintaa koskevat erimielisyydet. Työtuomioistuimen riittävät resurssit turvataan nopeiden käsittelyaikojen varmistamiseksi.

Hallituksen esitykset paikallisen sopimisen lisäämiseksi valmistellaan niin, että ne annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2024.”

Lisätietoja

Lisää aiheesta