Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä

VNK101:00/2020 Development

Ohjausryhmän tehtävänä on seurata Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan monivuotisen käyttösuunnitelman (2016-2020) ja sen perusteella laadittujen vuotuisten käyttösuunnitelmien ja niiden mukaisten hankkeiden toteutumista.

Basic information Completed

Project number VNK101:00/2020

Case numbers VN/19566/2020

Set by Prime Minister’s Office

Term/schedule 2.9.2020 – 30.6.2023

Date of appointment 8.9.2020

Goals and results

Ohjausryhmän tehtävänä on seurata Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan monivuotisen käyttösuunnitelman (2016-2020) ja sen perusteella laadittujen vuotuisten käyttösuunnitelmien ja niiden mukaisten hankkeiden toteutumista. Ohjausryhmä voi käynnistää hakumenettelyjä, joiden kautta rahoitusta haetaan. Ohjausryhmä osallistuu lisäksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston vuosien 2021-2027 rahoituskauden valmisteluun ja toimeenpanoon meripolitiikan osalta.

Summary

Ohjausryhmän tehtävänä on seurata Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan monivuotisen käyttösuunnitelman (2016-2020) ja sen perusteella laadittujen vuotuisten käyttösuunnitelmien ja niiden mukaisten hankkeiden toteutumista.