Skip to content
Government and ministries
Media

Girls Takeover
Aava Murto axlade rollen som statsminister och lyfte fram teknikens konsekvenser för jämställdheten

Statsrådets kommunikationsavdelning
7.10.2020 18.43 | Publicerad på svenska 8.10.2020 kl. 11.38
Pressmeddelande 628

16-åriga Aava Murto tog över statsminister Sanna Marins plats under Plan Internationals jippo Girls Takeover den 7 oktober. Dagen innebar en möjlighet för Murto att delta i statsministerns arbetsuppgifter. Murto framhöll särskilt rätten för flickor överallt i världen att delta i utvecklandet av teknik, och diskuterade också nättrakasserier mot flickor.

Under dagen fick Murto träffa förutom statsminister Sanna Marin också utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och justitiekansler Tuomas Pöysti samt riksdagsledamöterna Hilkka Kemppi, Iiris Suomela, Veronika Honkasalo, Sanni Grahn-Laasonen och Sari Essayah.

Under dagens diskussioner framhöll Murto vikten av att flickor globalt, också i utvecklingsländer, får en möjlighet att använda och utveckla teknik. Hon uppmuntrar även Finland att främja jämställdhet inom teknikens område både i Finland och ute i världen.

”Tekniken bidrar till flickors möjligheter till arbete och försörjning och till tillgodoseendet av deras rättigheter och behov. Jämställdhet kan inte uppnås så länge flickor inte får vara med och utveckla och använda teknik. Även flickornas framtid är digital, och därför måste också deras röst bli hörd”, säger Murto.

Vid dagens möten behandlades dessutom en utredning som Plan nyligen publicerat om flickors och unga kvinnors upplevelser av nättrakasserier i Finland.

”Nätvåld begränsar yttrandefriheten och flickors tillgång till information. Tre av fyra flickor och kvinnor har utsatts för nätvåld. Sannolikheten att flickor och kvinnor utsätts för nättrakasserier är 27 gånger så stor som för pojkar och män”, redogjorde Murto för statistiken över nätvåld.

Girls Takeover-jippot arrangerades nu för fjärde gången i Finland. I årets jippo deltog institutioner och företag som kan främja jämställdheten inom teknikens område.

FN:s internationella flickdag firas söndagen den 11 oktober.

Ytterligare information: Iida Vallin, statsministerns specialmedarbetare, tfn 050 501 5516, och Laura Kotila, kommunikationsexpert, tfn 050 470 6965

Sanna Marin
Back to top