Skip to content
Government and ministries
Media

Var tredje finländare kopierar för privat bruk

Undervisnings- och kulturministeriet 13.1.2016 13.55
Nyhet

På basis av undersökningen kopierar totalt 1,5 miljoner finländare musik, filmer och tv-program för privat bruk. Det totala antalet privata kopieringar under 2015 har uppskattats till ca 359-422 miljoner musik- och videofiler. Uppskattningen i undersökningen 2014 var 458-525 miljoner filer. I undersökningen avser man med privatkopiering kopiering från en laglig ursprungskälla för musik eller film (t.ex. original CD-skivor och TV-sändningar).

Då man kopierar musik är de vanligaste källorna internet (23 %) och original CD-skivor (22 %). Videofiler kopieras vanligen via televisionen (70 %). Mobiltelefonen och datorn är de vanligaste upptagningsapparaterna för musik, medan videofiler oftast lagras med hjälp av en digibox.

Användarantalet för tjänster med direktuppspelning av musik har vuxit sedan 2014. Nästan 1,5 miljoner finländare använder Spotify eller någon annan motsvarande tjänst för direktuppspelning. Användandet av lagringstjänster för filer på webben har också ökat klart, nästan 1,8 miljoner finländare använder tjänsterna (antalet 2014 var 1,3 miljoner).

900 000 finländare säger sig använda TV-tjänster där man mot en månadsavgift kan se program på webben. Nästan en miljon säger sig använda tjänster där TV-program lagras på webben.

I undersökningen utredde man även finländarnas konsumtionsbeteende i fråga om musik och videomaterial. Radion är fortfarande överlägset populärast när det gäller att lyssna på musik. 93 % av finländarna ser tv-sändningarna direkt. Antalet finländare som ser TV-sändningar på webben har ökat och uppgår ny till 66 % .44 % av finländarna ser på upptagningar via en digibox. Konsumenterna använder fortfarande ett mångsidigt utbud av tjänster och de nya tjänsterna finns tillsvidare kvar parallellt med de gamla.

Taloustutkimus Oy genomförde under hösten 2015 en enkät om privat kopiering och hur utbredd den är. Målet med undersökningen om kopiering för eget bruk, som genomfördes för fjärde gången, var att uppskatta den privata kopieringens volym i Finland genom att mäta antalet kopierade filer. Enkäten genomfördes på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Undersökningen är på finska.

• Kotikopiointitutkimus 2015 päätulokset • Tutkimusraportti. Yksityinen kopiointi 2015

Back to top