Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

EL-i ja Schengeni riikidest Soome sisenemist lihtsustatakse alates 21. juunist

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2021 13.19 | article-published-for-lang
Tiedote 74/2021

EL-i ja Schengeni riikidest lubatakse tulla Soome inimestel, kes on COVID-19 vastu täisvaktsineeritud ja vähem kui kuus kuud tagasi COVID-19 haiguse läbi põdenud. Riiki tohivad siseneda ka töö asjus EL-i ja Schengeni riikidest saabujad. Muudatused hakkavad kehtima 21. juunist. Lisaks otsustas valitsus 17. juunil, et sisepiiri valve ja välispiiriliikluse piirangud jätkuvad kuni 11.07.2021.

Piirivalveamet toetab vajaduse järgi tervishoiuspetsialiste vaktsineerimist ja töötamist puudutavate tõendite kontrollimisel piiriületuskohas. Eri piiriületuskohtades kehtivad eri korrad. Vajadusel juhatab piirivalveamet reisijaid regionaalhaldusameti määratud kohustuslikku tervisekontrolli.

Peale sise- ja välispiiri piirangute jätkub ka teatud piiriületuskohtade lahtiolekuaegade piiramine Lapimaal läänepiiril ning Soome idapiiril.

Sisepiiriliikluse piirangud vähenevad

Sisepiiriliikluse all peetakse silmas Soome ja muude Schengeni viisaruumi kuuluvate riikide vahelist liiklust. 03.06.2021 tehtud otsust muudetakse selliselt, et alates 21. juunist on lubatud tulla EL-i ja Schengeni riikidest Soome tööle kõigil põhjustel mistahes transpordiga.

Lisaks on lubatud EL-i ja Schengeni viisaruumi riikidest tulla Soome juhul, kui isikul on esitamiseks tõend enne Soome saabumist tehtud heaks kiidetud COVID-19 täisvaktsineerimise või vähem kui kuus kuud tagasi läbi põetud COVID-19 haiguse kohta.  See tähendab, et kui need nõuded on täidetud, tohib tulla Soome ka vabaajareisile.

Sellega peetakse silmas järgmisi olukordi: 1) olete täisvaktsineeritud (olenevalt vaktsiinist kas üks või kaks annust) ja viimasest süstist on möödunud vähemalt kaks nädalat; 2) olete põdenud COVID-19 haigust ja saanud vähemalt ühe vaktsiinisüsti ning süstist on möödunud vähemalt üks nädal; või 3) olete vähem kui kuus kuud tagasi COVID-19 haiguse läbi põdenud.

Epidemioloogilise hinnangu alusel lõpetatakse Soome ja Poola ning Soome ja Ungari vahelise sisepiiriliikluse valve. Soome jätkab praegu riiki sisenemise piiramist Soome ja Hollandi, Belgia, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Läti, Liechtensteini, Leedu, Luksemburgi, Norra, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Šveitsi, Taani, Tšehhi Vabariigi ning Eesti vahelises liikluses, v.a lõbusõiduliikluses.

Välispiiriliikluse piirangud muutuvad pisut

Välispiiriliikluse all peetakse silmas Soome ja Schengeni viisaruumi mittekuuluvate kolmandate riikide vahelist liiklust. Epidemioloogilise hinnangu alusel lõpetatakse välispiiriliikluse valve Monacost, San Marinost ja Rumeeniast Soome saabumisel. Varem on tühistatud piirangud Vatikanist Soome saabumisel ning Soome ja Austraalia, Lõuna-Korea, Iisraeli, Singapuri, Ruanda ning Uus-Meremaa vahelises liikluses nimetatud riikide kodanike suhtes. Soome sisenemist ei piirata tänu nende riikide madalale koroonaviiruse nakkuskordajale ja haigusohule.

Ülejäänud riikidele kehtivad jätkuvalt piirangud kuni 11.07.2021. Reisijateveoks avatud piiriületuskohtades aktsepteeritakse riiki sisenemisel Soome või muu EL-i või Schengeni riigi elaniku naasmist või muid vältimatuid põhjusi. Mõne muu EL-i või Schengeni riigi elanikul, kes ei ole Soome kodanik, ei ole lennuliiklust arvesse võtmata siiski õigust Soome kaudu oma elukohariiki naasta, kui transiitliiklus on seotud vabaajareisiga.

Ristluslaevad tohivad saabuda sadamasse eeldusel, et reisijad ei maabu.

Välisministeerium soovitab olla EL-i ja Schengeni viisaruumi riikidesse reisimisel väga ettevaatlik

Põhiseaduse kohaselt on Soome kodanikul ja elanikul alati õigus Soome naasta ja igaühel on soovi korral õigus Soomest lahkuda, kui seda õigust ei ole seadusega piiratud. Sellegipoolest soovitab välisministeerium olla EL-i ja Schengeni viisaruumi riikidesse reisimisel väga ettevaatlik. Ministeerium soovitab endiselt vältida asjatut reisimist EL-i ja Schengeni viisaruumist väljapoole, v.a riikidesse, mille suhtes valitsus on riiki sisenemise piirangud tühistanud. Lisaks soovitab välisministeerium endiselt vältida igasugust reisimist Brasiiliasse, Lõuna-Aafrikasse ja Indiasse. Reisija peab ise kindlaks tegema, millised riiki sisenemise ja karantiini nõuded sihtriigile parajasti kehtivad.

Lisateave
Piirivalveamet nõustab kodanikke piiriliikluse asjus telefoni ja e-posti teel. Teenus on saadaval soome, rootsi ja inglise keeles argipäeviti kl 8–16 telefonil 0295 420 100. Küsimused võib saata ka e-kirjaga aadressile [email protected]

Back to top