Government proposal, acts amending the Collective Agreements Act and the Act on Mediation in Labour Disputes

TEM053:00/2023 Statute drafting

Työryhmän (5.7.2023 - 15.10.2023) tehtävänä oli valmistella hallitusohjelmakirjausten (ks. alla) perusteella hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö, jossa on ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Lausuntokierros 23.10-5.12.2023, hallituksen esitys HE 12/2024 vp annettu 29.2.2024, EV 29/2024, lait 246-252/2024 vahvistettu 17.5, voimaan 18.5.

Basic information In progress

Project number TEM053:00/2023

Case numbers VN/19831/2023

Set by Ministry of Employment and the Economy

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 5.7.2023 – 17.5.2024

Date of appointment 3.7.2023

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 4 Hyvinvointi syntyy työstä

Alaluku 4.1 Talouskasvua ja kilpailukykyä tukevat työmarkkinauudistukset

Law drafting

HE laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Parliamentary reply EV 29/2024

Poliittisen työtaisteluoikeuden käyttöä rajoitetaan enintään yhden vuorokauden mittaisiin mielenilmaisuihin. Tukityötaistelut asetetaan suhteellisuusarvioinnin ja työriitalain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden kohteeksi. Laittomasta työtaistelusta tuomittavan hyvityssakon tasoa korotetaan. Työtuomioistuimen laittomaksi työtaisteluksi tuomitseman lakon jatkamisesta säädetään työntekijälle seuraamusmaksu laittomaksi tuomittuun työtaisteluun osallistumisesta.

Minister in chargeMinister of Employment Satonen

Additional information

  • Processed by: Finnish Council of Regulatory Impact Analysis

Legislative plan for spring session 2024

Contact person
Nico Steiner, Hallitusneuvos
tel. +358 295 049 001
[email protected]

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö, jossa on ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi.

Summary

Työryhmän (5.7.2023 - 15.10.2023) tehtävänä oli valmistella hallitusohjelmakirjausten (ks. alla) perusteella hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö, jossa on ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Lausuntokierros 23.10-5.12.2023, hallituksen esitys HE 12/2024 vp annettu 29.2.2024, EV 29/2024, lait 246-252/2024 vahvistettu 17.5, voimaan 18.5.

Starting points

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan:

”Hallitus valmistelee seuraavat työrauhaa parantavat esitykset niin, että ne annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2023.

Pohjoismaisen käytännön mukaisesti poliittisen työtaisteluoikeuden käyttöä rajoitetaan enintään yhden vuorokauden mittaisiin mielenilmaisuihin.

Hallitus muuttaa lainsäädäntöä niin, että tukityötaistelut asetetaan suhteellisuusarvioinnin ja työriitalain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden kohteeksi. Jatkossa laillisia tukityötaisteluita ovat ne, jotka ovat kohtuullisia suhteessa tavoitteisiin ja joiden vaikutukset kohdistuvat vain työriidan osapuoliin.

Laittomasta työtaistelusta tuomittavan hyvityssakon tasoa korotetaan ja sakon ylärajaksi säädetään 150 000 euroa ja alarajaksi 10 000 euroa. Työtuomioistuimen laittomaksi työtaisteluksi tuomitseman lakon jatkamisesta säädetään työntekijälle 200 euron seuraamusmaksu laittomaksi tuomittuun työtaisteluun osallistumisesta.”

Additional information

Read more

Amendments to industrial peace legislation to enter into force on 18 May

Ministry of Economic Affairs and Employment Press release 16.5.2024 11.45

Government submits its proposed amendments to industrial peace legislation to Parliament

Ministry of Economic Affairs and Employment Press release 29.2.2024 14.15

Government proposal on amendments to industrial peace legislation to be finalised

Ministry of Economic Affairs and Employment Press release 22.2.2024 17.23

Amendments to industrial peace legislation sent out for comments

Ministry of Economic Affairs and Employment Press release 23.10.2023 18.13