Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

TEM053:00/2023 Säädösvalmistelu

Työryhmän (5.7.2023 - 15.10.2023) tehtävänä oli valmistella hallitusohjelmakirjausten (ks. alla) perusteella hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö, jossa on ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Lausuntokierros 23.10-5.12.2023, hallituksen esitys HE 12/2024 vp annettu 29.2.2024,

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM053:00/2023

Asianumerot VN/19831/2023

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 5.7.2023 –

Asettamispäivä 3.7.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 4 Hyvinvointi syntyy työstä

Alaluku 4.1 Talouskasvua ja kilpailukykyä tukevat työmarkkinauudistukset

Lainvalmistelu

HE laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 5/2024
  Arvioitu uusi esittelyviikko 9/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  29.2.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 29/2024

Poliittisen työtaisteluoikeuden käyttöä rajoitetaan enintään yhden vuorokauden mittaisiin mielenilmaisuihin. Tukityötaistelut asetetaan suhteellisuusarvioinnin ja työriitalain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden kohteeksi. Laittomasta työtaistelusta tuomittavan hyvityssakon tasoa korotetaan. Työtuomioistuimen laittomaksi työtaisteluksi tuomitseman lakon jatkamisesta säädetään työntekijälle seuraamusmaksu laittomaksi tuomittuun työtaisteluun osallistumisesta.

VastuuministeriTyöministeri Satonen

Lisätietoa

 • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Nico Steiner, Hallitusneuvos
puh. +358 295 049 001
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö, jossa on ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi.

Tiivistelmä

Työryhmän (5.7.2023 - 15.10.2023) tehtävänä oli valmistella hallitusohjelmakirjausten (ks. alla) perusteella hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö, jossa on ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Lausuntokierros 23.10-5.12.2023, hallituksen esitys HE 12/2024 vp annettu 29.2.2024,

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan:

”Hallitus valmistelee seuraavat työrauhaa parantavat esitykset niin, että ne annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2023.

Pohjoismaisen käytännön mukaisesti poliittisen työtaisteluoikeuden käyttöä rajoitetaan enintään yhden vuorokauden mittaisiin mielenilmaisuihin.

Hallitus muuttaa lainsäädäntöä niin, että tukityötaistelut asetetaan suhteellisuusarvioinnin ja työriitalain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden kohteeksi. Jatkossa laillisia tukityötaisteluita ovat ne, jotka ovat kohtuullisia suhteessa tavoitteisiin ja joiden vaikutukset kohdistuvat vain työriidan osapuoliin.

Laittomasta työtaistelusta tuomittavan hyvityssakon tasoa korotetaan ja sakon ylärajaksi säädetään 150 000 euroa ja alarajaksi 10 000 euroa. Työtuomioistuimen laittomaksi työtaisteluksi tuomitseman lakon jatkamisesta säädetään työntekijälle 200 euron seuraamusmaksu laittomaksi tuomittuun työtaisteluun osallistumisesta.”

Lisätietoja

Lisää aiheesta