Skip to content
Media
Valtioneuvosto frontpage

Liikumispiirangud Uusimaale jõustuvad 28. märtsil 2020

sisäministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.3.2020 0.04 | article-published-for-lang
Tiedote 192/2020

Riiginõukogu esitas 27. märtsil Soome parlamendile arutamiseks kaks määrust, millega võetakse kasutusse ja hakatakse kohaldama valmisolekuseaduses kindlaks määratud liikumispiiranguid, mis puudutavad liikumist Uusimaa maakonna territooriumile ja territooriumilt ära. Maakonda puudutavad liikumispiirangud jõustuvad 28. märtsil kl 00.00 ja kehtivad kuni 19. aprillini 2020.

Piirangute jõustumisel peavad Uusimaa elanikud püsima maakonna territooriumil. Teiste maakondade elanikud ei tohi Uusimaal käia. Igaühel on siiski õigus naasta kodu- või elukohta. Vaba aja veetmisega seotud reisimine ei ole lubatud.

Kaubavedude liikumist uute piirangute ajal ei takistata. Piirangud ei puuduta Uusimaa sisest liikumist.

Isikute liikumispiiranguid ei kohaldata, kui liikumine on hädavajalik

1) ametivõimude tegevusega seoses;

2) tööl käimiseks, ettevõtlustegevusega tegelemiseks, õppimiseks või ühiskondliku usaldusameti ülesannete täitmiseks;

3) ajateenistuskohustuse või muu seadusjärgse kohustuse täitmiseks või

4) lähedase hooldamise vajaduse, surma või surmaohu tõttu, lapse kokkusaamisõiguse realiseerimise või muu nendega tähtsuselt kõrvutatava kaaluka isikliku põhjuse tõttu.

Politsei valvab liikumispiirangutest kinni pidamist. Isik peab andma politsei käsul oma liikumise põhjuse kohta selgituse.

Lisateave ja juhised liikumispiirangutega seoses

Korduma kippuvad küsimused liikumispiirangutest (siseministeerium)

Kes tohib liikuda üle Uusimaa piiri? Korduma kippuvad küsimused liikumispiirangutest (poliisi.fi)

Politsei üleriigiline nõustamisteenus teenindab numbril 0295 419 800 (kohaliku võrgu tasu / mobiilioperaatori tasu) argipäeviti kl 8.00–16.15 vahelisel ajal

Lisateave: aseriigisekretär Timo Lankinen, tel 0295 160 300, riiginõukogu kantselei ning peadirektor Tero Kurenmaa, tel 0295 488 340, siseministeerium

Back to top