Hoppa till innehåll

Begränsningarna i rörelsefrihet i Nyland börjar gälla den 28 mars 2020

inrikesministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.3.2020 0.04 | Publicerad på svenska 28.3.2020 kl. 0.36
Pressmeddelande 192/2020

Statsrådet överlämnade den 27 mars till riksdagen två förordningar genom vilka de begränsningar av rörelsefriheten som fastställs i beredskapslagen ska införas och tillämpas. Begränsningarna som rör resor till och från landskapet Nyland träder i kraft den 28 mars och gäller fram till den 19 april 2020.

När begränsningarna har trätt i kraft ska invånarna i Nyland hålla sig inom landskapets område. Invånarna i de övriga landskapen kan inte resa till Nyland. Var och en har dock rätt att återvända till sin hemort eller bostadsort. Fritidsresor är förbjudna.

Godstrafiken hindras inte under tiden som de nya begränsningarna gäller. Begränsningarna gäller inte heller möjligheten att röra sig inom Nyland.

Begränsningarna tillämpas inte om det är nödvändigt att röra sig

  • i myndighetsverksamhet
  • för att utöva arbete, näringsverksamhet, studier eller förtroendeuppdrag
  • för att göra militärtjänst eller fullgöra andra lagstadgade skyldigheter
  • på grund av en nära anhörigs behov av vård, risk för dödsfall eller död, för att tillgodose barnets umgängesrätt eller på grund av andra personliga därmed jämförbara vägande skäl.

Polisen övervakar att begränsningarna i rörelsefriheten iakttas. På polisens begäran ska det ges en redogörelse för resans syfte.

Mer information och anvisningar om begränsningarna i rörelsefriheten

Polisens riksomfattande rådgivningstjänst som betjänar vardagar kl. 8.00–16.15 på numret 0295 419 800 (lna/msa), betjänar undantagsvis också på veckoslutet den 28–29 mars mellan 8.00 och 16.15.


Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 300, och Tero Kurenmaa, överdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 340