Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) VNK/2020/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 16.30

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

A 9/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvosto, yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, päätti 16.3.2020, että Suomessa vallitsevat valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Tällä käyttöönottoasetuksella otetaan käyttöön valmiuslaista liikkumisrajoituksia väestön suojaamiseksi koskeva 118 §:n säännös, jonka valtioneuvosto katsoo välttämättömäksi tämän hetkisessä tilanteessa ja oikeasuhteiseksi covid-19 –pandemian leviämisen ja etenemisen hidastamiseksi sekä erityisesti tehohoidon henkilöresurssien riittävyyden varmistamiseksi. Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston aiempi asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (140/2020). Käyttöönottoasetuksen tultua hyväksytyksi eduskunnassa, valtioneuvosto antaa asiaa koskevan soveltamisasetuksen. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.3.2020 ja sen on tarkoitus olla voimassa 19.4.2020 asti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.