Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) VNK/2020/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.3.2020 23.30

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

A 10/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvosto on 27.3.2020 antanut asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (145/2020). Tällä soveltamisasetuksella säädetään sellaisista valmiuslain 118 §:ssä tarkoitetuista poikkeusoloissa käyttöönotettavista liikkumisrajoituksia koskevista toimivaltuuksista, jotka valtioneuvosto katsoo välttämättömäksi tämän hetkisessä tilanteessa ja oikeasuhteiseksi covid-19 –pandemian leviämisen ja etenemisen hidastamiseksi sekä erityisesti tehohoidon henkilöresurssien riittävyyden varmistamiseksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.3.2020 ja se olisi voimassa 19.4.2020 asti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.