Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Raha-asiainvaliokunnan istunto 10.6.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.6.2015 12.18
Tiedote 297/2015

Raha-asiainvaliokunta puolsi määrärahan osoittamista kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 2 ja 3 lukujen tarkoittamiin toimenpiteisiin vuonna 2015. Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikölle osoitetaan rahoituspäätöksiin määrärahaa ja myöntämisvaltuutta kumpaakin 5 180 000 euroa.

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.6.2015 seuraavia asioita:

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden, Kanta-Hämeen ulosottoviraston ja oikeusministeriön talousyksikön vuokrasopimusten solmiminen. Oikeusministeriö ja Senaatti-kiinteistöt ovat tekemässä vuokrasopimuksia Kanta-Hämeen käräjäoikeuden, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden, Kanta-Hämeen ulosottoviraston ja oikeusministeriön talousyksikön toimitiloista. Senaatti-kiinteistöt edelleenvuokraa toimitilat oikeusministeriölle. Kiinteistön omistaja on Renor Oy. Sopimukset tulevat voimaan 1.1.2016. Sopimukset ovat määräaikaisia ja vuokra-aika on 7 vuotta. Vuokrasopimuksien solmiminen johtuu siitä, että oikeustalossa toimivien virastojen henkilöstö ei rakennemuutoksista johtuen mahdu nykyisiin oikeustalon toimitiloihin. Toimitilat on tarve päivittää oikeushallinnon virastojen tämän päivän tilatarpeita, - tehokkuuksia ja toimitilaturvallisuutta vastaavaksi sekä mahdollistaa käräjäoikeuden ja hallinto-oikeuden toimintojen keskittäminen kahdesta toimipisteestä yhteen. Uudet vuokrasopimukset ovat määrältään noin 1 028 800 euroa/vuosi. Nykyisten toimipaikkojen vuokrat ovat yhteensä noin 1 079 100 euroa/vuosi. Kokonaisuutena vuokrakustannukset laskevat noin 50 300 euroa/vuosi. Hankkeesta aiheutuu vuositasolla yhteensä noin 50 300 euron vuokrasäästö vuodesta 2016 alkaen. (OM hallitussihteeri Jarkko Mannerhovi 0295 150 232)

Määrärahan osoittaminen kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 2 ja 3 lukujen tarkoittamiin toimenpiteisiin vuonna 2015. Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikölle osoitetaan talousarvion momentilta 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) rahoituspäätöksiin määrärahaa ja myöntämisvaltuutta kumpaakin 5 180 000 euroa. Ottaen huomioon Suomen metsäkeskukselle 5.3.2015 ja 7.5.2015 samalta momentilta osoitetut 43 300 000 euron määräraha ja 39 820 000 euron myöntämisvaltuus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikölle on osoitettu määrärahaa yhteensä 48 480 000 euroa ja myöntämisvaltuutta yhteensä 45 000 000 euroa momentilta 30.40.44. Päätöksellä osoitettua määrärahaa ja myöntämisvaltuutta käytetään ensisijaisesti taimikon varhaishoitoa, nuoren metsän hoitoa ja juurikäävän torjuntaa koskevien rahoitushakemusten hyväksymiseen ja tuen maksamiseen. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Helsingissä Pasilan virastokeskuksessa sijaitsevan Opastinsilta 12:n yhteensä 3 702,89 m2 tiloista. Tukesille sopimuksen kesto on viisi vuotta, jonka jälkeen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Vuosivuokra on noin 923 600 euroa (alv 0 %). Toimitilat otetaan käyttöön arviolta 1.1.2016. Vuokrattaviin tiloihin muuttavat Tukesin Helsingin toimipisteen toiminnot. Tiloihin sijoittuisivat myös vuoden 2015 alusta Tukesiin liitetyn FINAS-akkreditointiyksikön henkilöstö. Henkilöstön lukumäärä on 177. (TEM kaupallinen neuvos Tomi Lounema 0295 062 697)

 
Sivun alkuun