Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 14.4.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto
14.4.2016 13.20
Tiedote 154/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.4.2016 seuraavia asioita:

Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain (744/1998) 4 §:n mukaan Viestintävirasto hyväksyy ja allekirjoittaa valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätöksen, jonka liikenne- ja viestintäministeriö vahvistaa. Valtion talousarvioon sisältyvästä määrärahasta suoritetaan vuosittain rahastolle Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi tarvittava summa valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n mukaisesti. Siirto rahastoon vuonna 2015 oli 507,9 miljoonaa euroa. Vuodelle 2015 ei tehty indeksikorotusta. Määräraha käytettiin kokonaisuudessaan Yleisradio Oy:n julkisen palvelun rahoittamiseen.  (LVM viestintäneuvos Elina Ormo 0295 342 463)

Öljysuojarahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen ja ympäristöministeriön tilinpäätöskannanotto. Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 23 §:n 2 momentin mukaan ympäristöministeriö vahvistaa öljysuojarahaston tilinpäätöksen. Raha-asiainvaliokunta puoltaa vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistamista. (YM hallitusneuvos Oili Rahnasto 0295 250 244)

 
Sivun alkuun