Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 26.10.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 26.10.2017 13.26
Tiedote 486/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 26.10.2017 seuraavia asioita:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2018 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2018. Palkkakerroin on 1,391 ja työeläkeindeksi on 2548. Palkkakerroin merkitsee noin 0,1 prosentin nousua ja työeläkeindeksi noin 0,6 prosentin nousua vuoteen 2017 verrattuna. Palkkakertoimen ja työeläkeindeksin muutoksesta aiheutuu yhteensä arviolta 149,3 miljoonan euron lisäkustannukset. Tästä summasta kuntien osuus on noin 28,0 miljoonaa euroa. Valtion menot lisääntyvät 29,8 miljoonaa euroa. Muun osan lisäkustannuksista rahoittaa pääasiassa yksityisten alojen eläkejärjestelmä. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2018. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)
Tiedote

Ympäristöministeriön päätös omistusasuntolainojen valtiontakausvaltuuden jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Valtuutta lisätään yhteenliittymä Säästöpankeille 32 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 talousarvion mukaan vastuiden kokonaismäärä saa vapaarahoitteisissa ja ASP-lainoissa olla vuoden lopussa yhteensä enintään 2 600 miljoonaa euroa. Tämän päätöksen johdosta koko enimmäismäärä tulee nyt jaetuksi. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0295 250 228)

Sivun alkuun