Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Tasavallan presidentin esittely 10.7.2015

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 10.7.2015 13.48
Tiedote 379/2015

Tasavallan presidentti vahvisti lain poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta, lain poliisilain 5 luvun 63 §:n muuttamisesta ja lain pakkokeinolain 10 luvun 65 §:n muuttamisesta. Päätöksillä Suojelupoliisi siirretään Poliisihallituksen alaisuudesta suoraan sisäministeriön alaiseksi poliisiyksiköksi. Muutos toteutetaan sisäministeriön hallinnonalan sisäisin määrärahasiirroin. Lait tulevat voimaan 1.1.2016.

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 10.7.2015 seuraavat lait:

Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta, laki poliisilain 5 luvun 63 §:n muuttamisesta ja laki pakkokeinolain 10 luvun 65 §:n muuttamisesta (HE 346/2014 vp). Suojelupoliisi siirretään Poliisihallituksen alaisuudesta suoraan sisäministeriön alaiseksi poliisiyksiköksi. Muutos toteutetaan sisäministeriön hallinnonalan sisäisin määrärahasiirroin. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. (SM ylitarkastaja Jarkko Nieminen 0295 488 599)

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 5/2015 vp). Työttömyysturvalakiin lisätään säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden päivärahan perusteena olevan palkan määrittelystä ja Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassan oikeudesta saada tietoja etuudensaajien tuloista. Laki tulee voimaan 1.8.2015. Lain 14 luvun 1 a §:n 2 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 1.1.2016. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 10.7.2015 seuraavat nimitysasiat:

Dublinin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Hilkka Nenosen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2015 ja Haagin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Liisa Talonpojan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 14.9.2015. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Prahan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Helena Tuurin sivuakkreditointi Slovakiaan ja Abujan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pirjo Suomela-Chowdhuryn sivuakkreditointi Ghanaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Marja Rislakki Pekingin suurlähetystön päällikön tehtävään 1.10.2015 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, johtava lakimies Heikki Juhani Harjula korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan 17.8.2015-31.12.2015. (OM Heikki Liljeroos 0295 150 428)

 
Sivun alkuun