Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 12.11.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.11.2015 13.20
Tiedote 598/2015

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa 12.11.2015 ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.