Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 21.5.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 21.5.2015 13.20
Tiedote 259/2015

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa 21.5.2015 ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.

 ---