Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Eläkeyhtiöiden tasoitusvastuu kohtelee erikokoisia työnantajia oikeudenmukaisesti

4.11.2011 8.35
Uutinen N5-58652

Julkisuudessa on keskusteltu työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussääntelyn uudistamisesta. Keskustelussa on noussut esiin virheellinen käsitys vakavaraisuuden vahvistamisesta työkyvyttömyyden hoitoon tarkoitetuilla varoilla, joita kerättiin aiemmin liikaa pieniltä ja keskisuurilta työnantajilta. Tästä ei kuitenkaan ole kyse.

Työeläkelaitokset varautuvat vakuutustoiminnan riskeihin tasoitusvastuulla. Tasoitusvastuu tasoittaa eroja vakuutuksenottajilta kerättyjen maksujen ja vakuutetuille maksettavien etuuksien välillä.

Tasoitusvastuuta varten kerätyistä varoista suurin osa on yrityksiltä kerättyjä työkyvyttömyysmaksuja. Vuodesta 2006 tasoitusvastuun työkyvyttömyysosaa on kerätty myös suurimmilta yrityksiltä. Aiemmin tasoitusvastuun työkyvyttömyysosaa kerättiin vain pieniltä ja keskisuurilta työnantajilta, ja suurimmat yritykset kustansivat työkyvyttömyyseläkkeensä omavastuuperiaatteella täysimääräisesti.

Työkyvyttömyysmenojen nopea aleneminen johti 1990-luvun puolivälistä alkaen siihen, että työkyvyttömyyseläkkeitä varten kerätty tasoitusvastuu kasvoi tarpeettoman suureksi. Niinpä tasoitusvastuuta alettiin purkaa ensin alentamalla pientyönantajien tariffia ja vuodesta 2006 antamalla pientyönantajille tilapäisiä alennuksia.

Tilapäisiä alennuksia työkyvyttömyysmaksuista on annettu vuosina 2006-2009. Tämän jälkeen tasoitusvastuun on katsottu olevan oikeassa suhteessa sekä pientyönantajien että suurtyönantajien tarpeisiin. Liikaa kerätyt maksut on palautettu niiden alkuperäisille maksajille eli pienille ja keskisuurille yrityksille alennettuina vakuutusmaksuina.

Tilapäisiä alennuksia ei enää tarvita, mutta tarvittaessa puskuria voidaan purkaa perimällä maksuja todellisia menoja vähemmän. Näin on tehty esimerkiksi tänä vuonna: työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuva meno vuonna 2011 on 1,3 prosenttia palkoista, mutta työnantajilta peritty maksu vain 1,0 prosentti palkoista. Menojen ja maksujen välinen erotus rahoitetaan tasoitusvastuusta eli kertynyttä puskuria puretaan edelleen, ja vaikutus kohdistuu kaikille työnantajille. Menettelyä on tarkoitus jatkaa vielä muutamana tulevana vuonnakin.

Suuret työnantajat kustantavat edelleen pieniä työnantajia suuremman osan työntekijöidensä työkyvyttömyyseläkkeistä. Työeläkevakuutusyhtiöille suurten työnantajien vakuutukset ovat siten vähäriskisempiä. Pienten yritysten työkyvyttömyyseläkkeet jäävät kokonaan työeläkeyhtiön maksettaviksi, ja tähän suurempaan riskiin varaudutaan suuremmalla puskurilla. Oleellista on, että puskurin koko on oikeassa suhteessa eri työnantajien riskiin.

Vakavaraisuussääntelyn uudistamista valmistellaan parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä. Valmisteilla olevilla muutoksilla tuettaisiin työeläkelaitosten mahdollisuuksia sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti myös lähivuosien mahdollisesti heikon talouskehityksen aikana. Tavoitteena on eläkesijoituksien lisääntyvän tuoton kautta hillitä työeläkemaksun nousupainetta.

Lisätietoja

ylijohtaja Outi Antila, p. 09 160 73864, 050 5271011, [email protected]
johtaja Heli Backman, p. 09 160 73918, 040 8259760, [email protected]