Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Yleisten kirjastojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille 2014–2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.12.2013 13.50
Uutinen

Kirjastojen rakennushankkeita on vuoteen 2017 ulottuvassa suunnitelmassa 19, joista uudisrakennuksia seitsemän. Muut hankkeet ovat laajoja peruskorjaushankkeita, joihin sisältyy myös laajennuksia. Kirjastoauton hankintoja tai niiden varustamista suunnitelmaan sisältyy 13.

Vuonna 2014 tavoitteena on aloittaa Lieksan, Sysmän, Tarvasjoen, Uudenkaarlepyyn pääkirjastohankkeet. Sivukirjastoja rakennetaan Helsingin Maunulaan ja Kajaanin Lehtikankaalle. Kirjastoautoja hankitaan kolme ja yhteen hankitaan invanostin.

Rahoitussuunnitelma on laadittu kirjastoasioita hoitavien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valmistelun ja edellisen rahoitussuunnitelman pohjalta. Suunnitelma perustuu valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen ja vuosien 2015 - 2017 osalta valtioneuvoston maaliskuiseen kehyspäätökseen.

Suunnitelmaa käytetään myös pohjana valtionapuviranomaisten myöntäessä valtionavustuksia sekä valmisteltaessa seuraavaa rahoitussuunnitelmaa.

Vuosien 2015 - 2017 osalta listat ovat alustavia, koska kunkin vuoden rahoitusvaltuudet päätetään vasta valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Rahoitussuunnitelmassa olevien hankkeiden kustannusarviot ovat yhteensä yli 40 miljoonaa euroa ja arvioitu valtionavustus yhteensä noin 18 miljoonaa euroa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset myöntävät vuosittain valtionavustusta kirjastojen perustamishankkeisiin ja kirjastoautojen hankintaan. Lähivuosiksi suunnitellut hankkeet on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain vahvistamaan rahoitussuunnitelmaan.

Kuntien tulee toimittaa vuotta 2014 koskevat valtionavustushakemukset sekä hanke-esitykset perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan 2015 - 2018 ELY-keskukseen vuoden 2013 loppuun mennessä.

  • Yleisten kirjastojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmat
  • Avustukset kirjastojen perustamishankkeisiin ja kirjastoautoihin