Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Rikoksen uhriksi joutuneen lapsen vanhemmille julkaistiin opas

Sisäministeriö 11.10.2013 15.14
Uutinen

Oikeusministeriö on julkaissut Lapsi rikoksen uhrina -oppaan, joka sisältää tietoa rikosprosessin eri vaiheista. Opas on suunnattu vanhemmille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen tai väkivaltarikoksen uhriksi. Tavoitteena on parantaa lapsen asemaa ja helpottaa hänen pääsemistään oikeuksiinsa.

Oppaassa neuvotaan, miten vanhemman tulee toimia, jos hän huomaa tai epäilee lapsensa joutuneen rikoksen uhriksi. Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että väkivaltaan tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä rikosepäily selvitetään.

Lapsi rikoksen uhrina -oppaassa kerrotaan, mistä ja miten apua ja tukea voi saada. Mukana on neuvoja, miten vanhempi voi olla parhaiten lapsensa tukena vaikean asian käsittelyssä.

Oppaan toteutti moniammatillinen työryhmä

Kansalliseen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaan sisältyvän oppaan on laatinut moniammatillinen työryhmä. Oikeusministeriö asetti työryhmän keväällä 2012.

Mukana ovat olleet poliisi, syyttäjälaitos, tuomioistuinlaitos, lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen osaamiskeskus, Suomen psykologiliiton oikeuspsykologian toimikunta, asianajajat sekä keskeiset ministeriöt.

Oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö ovat yhteystyössä toteuttaneet oppaan julkaisun. Opas on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Lue lisää Lapsi rikoksen uhrina -oppaasta.
Lue lisää hankkeesta.
Lue oikeusministeriön tiedote.