Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 29.10.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 29.10.2014 10.12
Tiedote 471/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.10.2014 seuraavia asioita:

Arkistolaitoksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Arkistolaitoksen keskusarkisto -kiinteistön uudisrakennuksen yhteensä 4 883 htm2 tiloista Mikkelin kaupungissa. Vuokrasopimus tulee voimaan 1.1.2018 ja sopimuksen ensimmäinen irtisanomispäivä on 31.12.2032. Sopimuksen vähimmäiskesto on 15 vuotta ja vuosivuokra on noin 1,34 miljoonaa euroa (alv 0 %). Uuden Arkistolaitoksen keskusarkiston pääkäyttäjä on Kansallisarkisto. Keskusarkiston rakentamisella korvataan maakunta-arkistojen lisärakentamistarve sekä joitakin Kansallisarkiston nyt käyttämiä arkistotiloja. Uuteen Keskusarkistoon sijoitetaan pääosin vähemmän käytettävää arkistomateriaalia, joka kuitenkin tulee arkistolain mukaisesti säilyttää. (OKM rakennusneuvos Liisa Munsterhjelm 0295 330 218)