Hallituksen esitys postilain muuttamisesta

LVM036:00/2015 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan postilakia muutettavaksi siten, että valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista luovutaan ja siirrytään ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan. Esityksen tarkoituksena on osaltaan toteuttaa pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisia norminpurkutavoitteita ja alentaa markkinoille tulon esteitä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM036:00/2015

Asianumerot LVM/1024/03/2015

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 18/2016 Käsittelytiedot eduskunnassa
Hallituksen esitys 272/2016 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus 59/2016
Eduskunnan vastaus 74/2017

Hyväksytty säädös 408/2016

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan postilakia muutettavaksi siten, että valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista luovutaan ja siirrytään ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan. Esityksen tarkoituksena on osaltaan toteuttaa pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisia norminpurkutavoitteita ja alentaa markkinoille tulon esteitä.