Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean (MSC) 103. istunnon päätöslauselmien hyväksyminen ja voimaansaattaminen

LVM005:00/2022 Säädösvalmistelu

IMO:n meriturvallisuuskomitea (MSC) on hyväksynyt 103 istunnossaan kolme päätöslauselmaa, jotka tulee hyväksyä ja joiden voimaantulosta tulee antaa ministeriön ilmoitus.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM005:00/2022

Asianumerot VN/10577/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.2.2022 – 31.3.2023

Asettamispäivä 15.2.2022

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Katja Viertävä, Hallitusneuvos
puh. +358 295 342 612
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä hyväksytyt, kansainväliseen yleissopimukseen liittyvät muutokset.

Päätöslauselmilla tehdään pääosin teknisiä muutoksia, jotka ovat yleiseltä merkitykseltään vähäisiä. SOLAS-yleissopimuksen liitteeseen tehdään muutoksia, joilla pyritään keskittämään kaksoisrungolla varustettujen öljysäiliöalusten ensimmäisessä uusintatutkimuksessa paksuusmittaukset pelkästään epäilyttäviin alueisiin. Tämän lisäksi STCW-yleissopimukseen on lisätty "suurjännitteen" määritelmä ja STCW-säännöstön "operatiivisen tason" määritelmää on muutettu siten, että se käsittää myös "sähkömestarin" toimen. Muutosten tarkoituksena on selventää "sähkömestarin" tehtävien operatiivista tasoa sekä saada yhtenäistettyä määritelmää "suurjännite".

Tiivistelmä

IMO:n meriturvallisuuskomitea (MSC) on hyväksynyt 103 istunnossaan kolme päätöslauselmaa, jotka tulee hyväksyä ja joiden voimaantulosta tulee antaa ministeriön ilmoitus.