Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

LVM008:00/2022 Säädösvalmistelu

Asetuksissa (666/1998 ja 251/2005) muutettaisiin 2 §:n IMDG-muutossarjan viittaukset. Muutettavaksi esitetyissä asetuksissa viitattaisiin voimaantulleeseen muutossarjaan 40-20 nykyisen muutossarjan 39-18 sijasta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM008:00/2022

Asianumerot VN/2299/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 21.2.2022 – 6.6.2022

Asettamispäivä 15.2.2022

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Asetuksissa olisi ajantasainen viittaus IMDG-säännöstön muutossarjaan.

Tiivistelmä

Asetuksissa (666/1998 ja 251/2005) muutettaisiin 2 §:n IMDG-muutossarjan viittaukset. Muutettavaksi esitetyissä asetuksissa viitattaisiin voimaantulleeseen muutossarjaan 40-20 nykyisen muutossarjan 39-18 sijasta.

Lähtökohdat

Uusi IMDG-säännöstön muutossarja (40-20 versio) on hyväksytty kansainvälisesti ja muutossarja on tullut voimaan vuoden 2022 alusta. Muutossarjaa 40-20 on noudatettava 1.6.2022 lähtien. Nykyisin asetusten määritelmissä viitataan muutossarjaan 38-19.