Datatalouden toimeenpano- ja seurantaryhmä

LVM013:00/2020 Kehittäminen

Työryhmä on kaikkien ministeriöiden välinen yhteistyöelin ja tiedonvaihdon foorumi. Sen tehtävänä on vaikuttaa, tukea ja yhteensovittaa eri hallinnonalojen työtä datatalouden edistämisessä kansainvälisesti ja EU-tasolla.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM013:00/2020

Asianumerot VN/5175/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.3.2020 – 31.12.2022

Asettamispäivä 1.3.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tarkoituksena on vaikuttaa ja varmistaa EU-tasolla datatalouden kehittämiseen sekä datan saatavuuden, jakamisen, liikkuvuuden että sääntelystä tulevien oikeuksien toteutumiseen datatalouden periaatteiden mukaisesti. Keskeisiä tavoitteita sekä Euroopassa että globaalisti ovat datatalouden ihmislähtöisyys ja kestävyys. Jotta datatalous ja sen osana automaatio ja tekoäly kehittyvät, datan saatavuutta, laatua ja yhteentoimivuutta pitää lisätä. Datatalouden kehittämisen lähtökohtana pitää olla asiakas eli käyttäjä (human-centric data economy). Data mahdollistaa yhä käyttäjälähtöisemmät, edullisemmat ja ympäristöystävällisemmät palvelut.

Tiivistelmä

Työryhmä on kaikkien ministeriöiden välinen yhteistyöelin ja tiedonvaihdon foorumi. Sen tehtävänä on vaikuttaa, tukea ja yhteensovittaa eri hallinnonalojen työtä datatalouden edistämisessä kansainvälisesti ja EU-tasolla.

Lähtökohdat

Datatalous nostettiin Suomen EU-puheenjohtajakaudella vahvasti osaksi eurooppalaista tulevaisuuskeskustelua. Euroopan komissio julkaisi 19.2.2020 Euroopan digitaalisen tulevaisuuden strategian ja datastrategian. Komissio on nostanut datapolitiikan työohjelmassaan tärkeään asemaan myös osana tekoälyn hyödyntämistä.