Radiolaitedirektiivin muutoksen kansallinen täytäntöönpano

LVM014:00/2023 Säädösvalmistelu

Yleislaturia koskevien säännösten myötä USB-C-tyypin liittimestä tulee pakollinen monissa eri radiolaitteissa, kuten matkapuhelimissa, tableteissa, kuulokkeissa, pelikonsoleissa ja kannettavissa kaiuttimissa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM014:00/2023

Asianumerot VN/6601/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 14.3.2023 – 21.12.2023

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 39/2023
  Arvioitu uusi esittelyviikko 43/2023
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  26.10.2023
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 56/2023

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia. Ehdotetulla lakimuutoksella saatettaisiin radiolaitedirektiivin muuttamisesta annettu direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Esityksellä yhdenmukaistettaisiin tiettyjen radiolaiteluokkien latausrajapinnat ja –protokollat säätämällä tiettyjä radiolaiteluokkia koskevista uusista vaatimuksista.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Ranne

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Radiolaitedirektiivin yleislaturia koskevan muutoksen kansallinen täytäntöönpano.

Tiivistelmä

Yleislaturia koskevien säännösten myötä USB-C-tyypin liittimestä tulee pakollinen monissa eri radiolaitteissa, kuten matkapuhelimissa, tableteissa, kuulokkeissa, pelikonsoleissa ja kannettavissa kaiuttimissa.

Lähtökohdat

Radiolaitedirektiivin yleislaturia koskeva muutos tuli voimaan 27.12.2022. Jäsenvaltioiden on saatettava säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 28.12.2023. Säännöksiä on sovellettava 28.12.2024 lukien.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.