Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

LVM032:00/2022 Säädösvalmistelu

Muutetaan VNA:n liitteissä olevat koordinaatit.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM032:00/2022

Asianumerot VN/22453/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 17.8.2022 – 23.4.2023

Asettamispäivä 23.4.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Iida Huhtanen, Hallitussihteeri
puh. +358 295 342 613
[email protected]

Tiivistelmä

Muutetaan VNA:n liitteissä olevat koordinaatit.

Lähtökohdat

Liikenne- ja viestintäviraston johdolla ja ilmatilan hallintayksikön toteuttamana käydään vuosittain läpi muutostarpeita ilmailulain 11 §:n nojalla asetettuihin ilmailulta rajoitettuihin alueisiin sekä 11 c §:n nojalla asetettuihin vaara-alueisiin. Muutosehdotuksista kuullaan ilmailualan toimijoita. Uudet ilmatilarajoitukset julkaistaan keväällä ja ne tulevat voimaan yleensä huhtikuussa, kuten vuonna 2022. Muutokset julkaistaan ilmatilan hallintaa ohjaavassa käsikirjassa ja ilmailutiedotusjärjestelmässä (AIP). Muutosten yhteydessä päivitetään valtioneuvoston asetus (VNA) ilmailulta rajoitetuista alueista sekä Liikenne- ja viestintäviraston määräys vaara-alueista (OPS-M1-28).

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n suosituksena on, että suuret muutokset ilmatilarakenteisiin tulee julkaista siten, että ne ovat käyttäjän saatavilla vähintään 56 päivää ennen voimaantuloa (ICAO Annex 15). Ilmailutiedotuksen julkaisut noudattavat AIRAC (Aeronautical Information Regulation And Control) -sykliä. Koska AIRAC-voimaantulopäivä keväällä 2023 on huhtikuun 20. päivä, AIRAC-julkaisupäivä 16. helmikuuta 2023.

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/469 asetusten (EU) N:o 923/2012, (EU) N:o 139/2014 ja (EU) 2017/373 muuttamisesta ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalveluja, ilmatilan rakenteiden suunnittelua ja tietojen laatua ja kiitotieturvallisuutta koskevien vaatimusten osalta tämä suositus on muuttunut velvoittavaksi 27.1.2022 alkaen. Valtioneuvoston asetus on annettava hyvissä ajoin, jotta tieto tehtävistä muutoksista on ilmaliikennepalveluntarjoaja Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n käytettävissä riittävän ajoissa oikea-aikaisen ilmailutiedotuspalvelun takaamiseksi. Tosiasiallisesti tieto muutoksista on yleensä julkaistu ennen asetuksen antamista, mikä ei ole hyvän hallinnon periaatteiden mukaista. Tämän vuoksi prosessia pyritään aikaistamaan tänä vuonna.