Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

LVM054:00/2021 Säädösvalmistelu

Kansallisella laajakaistatukiohjelmalla tuetaan nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista alueille, joille ne eivät rakennu markkinaehtoisesti. Tukiohjelmaan tehdään EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen edellyttämät muutokset, jotta se on jatkossakin EU:n valtiontukisääntöjen mukainen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM054:00/2021

Asianumerot VN/21390/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 30.8.2021 –

Asettamispäivä 14.9.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Aino Koskinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 224
[email protected]

Yhteyshenkilö
Heidi Mäntylä, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 073
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tarkoituksena on tehdä laajakaistarakentamisen tuesta annettuun lakiin (1262/2020) ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen (203/2021) muutokset, jotka johtuvat EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 3.8.2021 voimaan tulleista muutoksista.

Tiivistelmä

Kansallisella laajakaistatukiohjelmalla tuetaan nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista alueille, joille ne eivät rakennu markkinaehtoisesti. Tukiohjelmaan tehdään EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen edellyttämät muutokset, jotta se on jatkossakin EU:n valtiontukisääntöjen mukainen.

Lähtökohdat

Laki laajakaistarakentamisen tuesta tuli voimaan 1.1.2021. Tukiohjelmalla tuetaan nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista alueille, joille ne eivät rakennu markkinaehtoisesti. Tukiohjelmaan varattiin vuoden 2021 budjetista 5 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomi on hakenut EU:n elpymisvälineestä laajakaistan tukemiseen 50 miljoonaa euroa, jolla täydennettäisiin kansallista laajakaistatukiohjelmaa.

Tukiohjelmaan sovelletaan EU:n yleistä ryhmäpoikkeusasetusta (EU) 651/2014, jossa säädetään mm. laajakaistainfrastruktuurin tukemista koskevista edellytyksistä. Euroopan komissio on 3.8.2021 voimaan tulleella asetuksellaan (EU) 1237/2021 tehnyt muutoksia ryhmäpoikkeusasetukseen. Aiemman asetuksen aikana hyväksytyt tukiohjelmat on saatettava vastaamaan muuttuneita sääntöjä kuuden kuukauden kuluessa muutosten voimaan tulosta, jotta tukiohjelmat katsotaan edelleen EU:n valtiontukisääntöjen mukaisiksi. Näin ollen kansalliseen laajakaistatukilakiin ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen on tehtävä ryhmäpoikkeusasetuksesta johtuvat muutokset.

Muutokset liittyvät tukikelpoisten investointien edellytyksiin, tuen ehtoihin ja tukiprosessiin.