Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

LVM055:00/2018 Säädösvalmistelu

Lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää laskettaisiin 1,20 eurosta 1,00 euroon.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM055:00/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 29.6.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Työllisyys ja kilpailukyky

Kärkihankkeet Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla

Toimenpiteet Kasvun voimistaminen ja kilpailun lisääminen

Lainvalmistelu

HE laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  38/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  14.9.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Lentoliikenteen valvontamaksua olisi tarkoitus alentaa.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Berner

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Miikka Rainiala, hallitusneuvos
[email protected]

Tiivistelmä

Lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää laskettaisiin 1,20 eurosta 1,00 euroon.

Lähtökohdat

Lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää laskettaisiin 1,20 eurosta 1,00 euroon.
Lentoliikenteen valvontamaksua kannetaan valtiolle lentoturvallisuuden valvontaa ja ilmailun julkisia hallintotehtäviä varten.
Lentoliikenteen valvontamaksu on asetettu soveltaen periaatetta, jonka mukaan lentoliikenteeltä voidaan periä lentoliikenteen valvontaan ja hallintoon liittyvät kustannukset.
Tavoitteena on ollut, että maksutulot kattaisivat valvontatoiminnan menot. Lentoliikenteen matkustajamäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime vuodet.
. Kun tuotto on kasvanut, on kustannus-vastaavuus noussut korkeaksi ollen 111 % vuonna 2016 ja 106 % vuonna 2017. Trafin ennusteiden mukaan lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat kustannukset tulevat olemaan tulevina vuosina 11,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Lisää aiheesta