Avoimuusrekisteri

Avoimuusrekisteri

OM033:00/2019 Säädösvalmistelu

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti Suomeen säädetään avoimuusrekisteri parlamentaarisen valmistelun pohjalta kansalaisyhteiskuntaa kuullen. Lain tarkoituksena on päätöksenteon läpinäkyvyyden parantaminen ja sitä kautta epäasiallisen vaikuttamisen torjunta sekä kansalaisten luottamuksen vahvistaminen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM033:00/2019

Asianumerot VN/4118/2019

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 12.3.2020 – 23.3.2023

Asettamispäivä 12.3.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Keino Säädetään avoimuusrekisteri

Lainvalmistelu

HE avoimuusrekisterilaiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 13.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 16/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 24/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  16.6.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 304/2022

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi avoimuusrekisterilaki. Rekisterin tavoitteena on päätöksenteon läpinäkyvyyden parantaminen, epäasiallisen vaikuttamisen torjunta sekä kansalaisten luottamuksen vahvistaminen. Avoimuusrekisterin perustaminen on yksi pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman toimenpiteistä demokratian ja oikeusvaltion kehittämiseksi. Avoimuusrekisterilaissa säädettäisiin rekisteröintivelvollisuus oikeushenkilöiden ja yksityisten elinkeinonharjoittajien harjoittamasta vaikuttamistoiminnasta ja siihen liittyvästä ammattimaisesta neuvonnasta. Rekisterinpitäjänä toimisi Valtiontalouden tarkastusvirasto.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sami Demirbas, Erityisasiantuntija
puh. +358 295150233
[email protected]

Yhteyshenkilö
Heini Huotarinen, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 150 127
[email protected]

Yhteyshenkilö
Anna Pohjalainen, EU-asiantuntija
puh. +358 295 150 194
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Parlamentaarisen ohjausryhmän ja sen alaisuudessa toimivan työryhmän tulee valmistella ehdotus Suomeen perustettavasta valtion tason toimintaa koskevasta lakisääteisestä avoimuusrekisteristä (lobbarirekisteri), jossa asetetaan rekisteröintivelvoite lobbausta harjoittaville organisaatioille ja henkilöille.

Valmistelussa tulee kuulla laajasti kansalaisyhteiskunnan ja edunvalvonnan toimijoita. Esitettävät säädösehdotukset tulee laatia hallituksen esityksen muotoon.

Avoimuusrekisteriä koskevan lainsäädännön valmistelussa huomioidaan luonnollisten henkilöiden perusoikeudet ja -vapaudet ja erityisesti heidän oikeutensa henkilötietojen suojaan.

Avoimuusrekisteriä koskeva lainsäädäntö ei saa vaikeuttaa ruohonjuuritason kansalaistoimintaa tai kansanedustajien mahdollisuuksia hoitaa edustajantointaan.

Tiivistelmä

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti Suomeen säädetään avoimuusrekisteri parlamentaarisen valmistelun pohjalta kansalaisyhteiskuntaa kuullen. Lain tarkoituksena on päätöksenteon läpinäkyvyyden parantaminen ja sitä kautta epäasiallisen vaikuttamisen torjunta sekä kansalaisten luottamuksen vahvistaminen.

Lähtökohdat

Suomessa on puhuttu toistakymmentä vuotta lobbaamiseen liittyvän sääntelyn tarpeesta. OECD ja Euroopan neuvosto ovat suositelleet avoimuusrekisterin käyttöönottoa. Myös tutkijat ja edunvalvontajärjestöt ovat toivoneet rekisterin perustamista.

Vuonna 2018 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan kuuluvassa tutkimushankkeessa toteutettiin laaja kansainvälinen vertailu erilaisista lobbausrekisterimalleista (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 57/2018). Selvityksessä käytiin läpi eri maiden ja EU:n lobbarirekisterisääntelyä sekä arvioitiin niiden mahdollista toimivuutta Suomen poliittisessa järjestelmässä.

Avoimuusrekisterin valmistelu käynnistettiin jo edellisen vaalikauden lopussa keväällä 2019, kun eduskunta asetti parlamentaarisen työryhmän selvittämään rekisterin lähtökohtia. Työryhmä esitti yksimielisesti, että Suomeen on seuraavan vaalikauden aikana luotava lakiin perustuva sähköinen avoimuusrekisteri, joka koskisi alkuvaiheessa valtion toiminnan tasoa ja myöhemmässä vaiheessa kunnallis- ja aluehallintoa. Työryhmä, johon osallistui parlamentaaristen toimijoiden lisäksi virkamiehiä, tutkijoita ja edunvalvonnan edustajia, määritteli muistiossaan keskeiset teemat ja kysymykset, joihin nyt valmistelussa tulisi ottaa kantaa.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.