Parlamentaarinen komitea; asevelvollisuuden kehittäminen ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttäminen

PLM004:00/2020 Toimielin

Valtioneuvosto on puolustusministeriön esittelystä 5.3.2020 päättänyt asettaa parlamentaarisen komitean selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero PLM004:00/2020

Asianumerot VN/1387/2020

Asettaja puolustusministeriö

Toimikausi/aikataulu 5.3.2020 – 31.10.2021

Asettamispäivä 5.3.2020

Toimielimen tyyppi Komitea

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Puolustuspolitiikka

Keino Asetetaan parlamentaarinen komitea selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä

Yhteyshenkilö
Marikaisa Tiilikainen, Neuvotteleva virkamies
[email protected]

Yhteyshenkilö
Satu Ylikorpi, Erityisasiantuntija
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Komitea laatii työstään loppuraportin. Loppuraportissa kirjataan tavoitetiloja, jotka on johdettu perustelluista kehittämistarpeista. Tavoitetilat antavat perusteita päätöksenteolle ja edelleen selvityksen jälkeen mahdollisesti laadittavan toimeenpano-ohjelman laatimiselle.

Tiivistelmä

Valtioneuvosto on puolustusministeriön esittelystä 5.3.2020 päättänyt asettaa parlamentaarisen komitean selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti on asetettu parlamentaarinen komitea selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Tavoitteena on korkean maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistaminen.

Asettamispäätöksen mukaisesti komitean työn reunaehtoina ovat:
- Yleistä asevelvollisuutta ylläpidetään sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin. Kehittäminen tehdään sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeista ja sen tulee tuottaa operatiivista lisäarvoa.
- Kehittämisvaihtoehtojen tulee tukea maanpuolustustahdon ylläpitämistä ja vahvistamista.
- Kehittämisvaihtoehtojen tulee tukea kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistamista.

Lisätietoja