Vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla lailla perustettujen suojelualueiden rauhoitussäännösten päivittäminen

YM020:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM020:00/2022

Asianumerot VN/13817/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 5.5.2022 – 30.6.2023

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  46/2022
  45/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  10.11.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annettua lakia, eräiden uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annettua lakia ja eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi annettua lakia sekä yhteensä 18 lakia, joilla on perustettu kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja muita luonnonsuojelualueita vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla. Esitys toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta 5: pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa. Tavoitteen saavuttamisen keinoihin sisältyy luonnonsuojelulainsäädännön uudistaminen.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Ilona Latsa, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 250 388
[email protected]

Lähtökohdat

Ympäristöministeriö jatkaa luonnonsuojelulain uudistukseen liittyvää valmistelua tarkastelemalla ennen vuotta 1996 lailla perustettujen luonnonsuojelualueiden rauhoitussäännöksiä. Vuoden 1996 jälkeen perustettujen kansallispuistojen ja lailla perustettujen suojelualueiden osalta muutosehdotukset olivat lausunnolla kesällä 2021. Tämä toinen osuus suojelualueiden rauhoitussäännösten päivityksestä koskee 28 kansallispuistoa, kaikkia 19 luonnonpuistoa sekä 12 muuta luonnonsuojelualuetta. Ennen vuotta 1996 lailla perustettujen noin 130 soidensuojelualueen rauhoitussäännökset päivitetään myöhemmin erillisessä hankkeessa.

Ennen vuotta 1996 perustetut suojelualueet on perustettu vuonna 1923 säädetyn luonnonsuojelulain aikana, jolloin suojelualueiden rauhoitussäännökset annettiin erillisissä asetuksissa. Muutoksella rauhoitussäännökset siirretään asetuksista lain tasolle. Asetusten rauhoitussäännökset ovat osin vanhentuneita ja niiden sisältö vaihtelee suojelualueiden välillä. Muutos päivittäisi rauhoitussäännökset vastaamaan uutta luonnonsuojelulakia ja yhdenmukaistaisi eri kansallis- ja luonnonpuistoja koskevia säännöksiä, kuitenkin alueita koskevat erityissäännökset huomioiden.

Päivitykseen sisältyvät kansallis- ja luonnonpuistot sijaitsevat koko Suomen alueella. Saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevat joko kokonaan tai osittain Lemmenjoen ja Urho Kekkosen kansallispuistot sekä Mallan, Kevon ja Sompion luonnonpuistot.

Hankkeessa päivitetään yhteensä 21 lakia. Vanhimmat lait ovat useiden kansallis- ja luonnonpuistojen perustamista koskevat lait vuosilta 1938, 1956, 1964 ja 1981. Muita päivitettäviä lakeja ovat vuosina 1982-1996 annetut lait eri kansallispuistojen perustamisesta sekä 1990-luvulla annetut lait muiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta. Vuoden 1996 jälkeen perustetut alueet sisältyvät uuden luonnonsuojelulain kanssa samaan kokonaisuuteen ja niitä koskevat lait päivitetään uuden luonnonsuojelulain yhteydessä.

Lisää aiheesta