Alueidenkäyttölaki

Hallituksen esitys uudeksi alueidenkäyttölaiksi

YM057:00/2023 Säädösvalmistelu

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus uudeksi alueidenkäyttölaiksi hallituksen esityksen muotoon. Tavoitteena on toteuttaa valmistelu niin, että hallituksen esitys uudeksi alueidenkäyttölaiksi on mahdollista antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2025.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM057:00/2023

Asianumerot VN/26856/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 10.11.2023 – 30.9.2024

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.5 Toimivat asuntomarkkinat ja sujuva liikenne

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Anna-Leena Seppälä, Rakennusneuvos
puh. +358 295 250 242
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus uudeksi alueidenkäyttölaiksi hallituksen esityksen muotoon. Alueidenkäyttöä koskevat säännökset uudistetaan Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallitusohjelman alueidenkäyttölakia koskevat tavoitteet on esitetty tämän asettamispäätöksen liitteenä. Uusi alueidenkäyttölaki muodostuu valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, kaavoitusta ja merialuesuunnittelua koskevista säännöksistä (nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain lukujen 1 - 10 a ja 24 - 26 a alueidenkäytön suunnittelua koskevat pykälät). Kaavojen toteuttamista ja maapolitiikkaa koskevista säännöksistä on tarkoitus muodostaa toinen laki, jonka valmistelu tapahtuu tätä varten asetettavassa erillisessä työryhmässä.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus uudeksi alueidenkäyttölaiksi hallituksen esityksen muotoon. Tavoitteena on toteuttaa valmistelu niin, että hallituksen esitys uudeksi alueidenkäyttölaiksi on mahdollista antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2025.

Lähtökohdat

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus käynnistettiin keväällä 2018.
Eduskunta hyväksyi uuden rakentamislain 1.3.2023. Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025 ja maankäyttö- ja rakennuslain nimi muuttuu samalla alueidenkäyttölaiksi. Maankäyttö- ja rakennuslain alueidenkäyttöä koskeviin säännöksiin ei tässä yhteydessä digitalisaatiota koskevia muutoksia lukuun ottamatta tehty sisällöllisiä muutoksia. Alueidenkäytön digitalisaatiota koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos tulee voimaan 1.1.2024.

Lisää aiheesta