Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma ja -ohjelma

Istuntokauden lainsäädäntösuunnitelma

Lainsäädäntösuunnitelma sisältää ajantasaisen tiedon hallituksen esityksistä, jotka hallitus on suunnitellut annettaviksi eduskunnalle kullakin eduskunnan istuntokaudella.

Suunnitelma kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion ajankohdasta, jolloin valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. Suunnitelmaan päivittyvät kaikki istuntokauden aikana uusina lisätyt ja mahdollisesti siitä poistetut hallituksen esitykset.

Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma ja valtioneuvoston selonteot (3.2.2021)

Vaalikauden lainsäädäntöohjelma

Hallituksen lainsäädäntöohjelmassa on alustavat tiedot hallitusohjelmaa keskeisesti toteuttavista ja muista keskeisistä lainvalmisteluhankkeista vaalikaudella 2019–2023. Kyseessä on 14.2.2020 julkaistun (Valtioneuvoston julkaisuja 2020:1) ensimmäisen lainsäädäntöohjelman päivitys. 

Hallituksen vaalikauden lainsäädäntöohjelma: Tarkistettu suunnitelma vaalikauden 2019–2023 keskeisistä lainsäädäntöhankkeista (4.2.2021) 
Tiedote | Hallitus hyväksyi lainsäädäntösuunnitelman kevät- ja syysistuntokausille ja päivitti vaalikauden lainsäädäntöohjelman
Pressmeddelande | Regeringen godkände lagstiftningsplaner för vår- och höstsessionen och uppdaterade lagstiftningsprogrammet för valperioden