Valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2015 VN 45/2015

Istunnon ajankohta 6.8.2015 13.00 | Paikka: Helsinki

15.9.2015 15.33 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Puolustusministeriö

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, Budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö p.+35 8295530247

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2015 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 9/2015 vp; EK 4/2015 vp)